مجوز معامله گری بورس


آشنایی با شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش سرمایه

شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش سرمایه (سهامی خاص) ، با شماره ثبت 573821 نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت 11815نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای موضوع فعالیت خود که ارائه مشاوره سرمایه گذاری می باشد در تاریخ 1399/12/06 با سرمایه 35.000.000.000 ریال ثبت گردید و در حال فعالیت می باشد . این نهاد مالی با مشاوره تخصصی و تلاش برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، با رعایت موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران به انجام موارد ذیل اهتمام می‌ورزد :

• سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار؛

• مشاوره تأمین مالی به شرکت‌ها؛

• مشاوره پذیرش و عرضه شرکت‌ها در بورس و فرابورس ایران (پس از اخذ مجوز از سازمان بورس)؛

و سایر فعالیت‌های مرتبط .

موضوع فعالیت

الف) مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری

۱ - توصیه به خرید، فروش مجوز معامله گری بورس یا نگه داری اوراق بهادار؛

۲ - اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

۳ - اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار؛

۴ - مشاوره در زمینه‌ی مدیریت ریسک؛

۵ - مشاوره در زمینه‌ی ادغام، تملیک، تغییر و تجدید ساختار مالی شرکت‌ها؛

۶ - مشاوره در زمینه‌ی طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛

۷ - پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به استثنای سمت مدیریت؛

ب) مشاور تأمین مالی

۱ - بررسی مجوز معامله گری بورس برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی "ناشر"؛

۲ - ارائه مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی "ناشر"؛

۳ - ارائه راهنمایی‌های لازم درخصوص گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار؛

۴ - بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی درصورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده؛

۵ - نمایندگی قانونی "ناشر" نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق مجوز معامله گری بورس بهادار،

۶ - تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار؛

۷ - تهیه بیانیه ثبت انتشار اوراق بهادار .

کارمزد خدمات

قرارداد و کلیه خدماتی که مشاوره سرمایه ­گذاری پاداش به مشتریان خود عرضه می ­کند و همچنین کلیه کارمزدهای دریافتی از آن­ها بر اساس توافقات دو جانبه و در چارچوب مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می­ پذیرد. همچنین شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش، در منافعی که در نتیجه عمل مشتری به توصیه مشاور سرمایه گذاری به خرید و فروش اوراق بهادار بدست می آورد نظیر دریافت بخش از کارمزد به واسطه معامله مشتریان، سهیم نمی شود.

لازم به ­ذکر است هزینه دوره ­ها و کلاس­ های آموزشی و همچنین هزینه اشتراک سایت در صورت دایر شدن اعلام خواهد شد.

تضاد منافع

تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع مشاور سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان بوجود آید و راه‌های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع :

 • تضاد منافعی در مسیر ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع این شرکت یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان وجود ندارد، و مکانیسم فعالیت این شرکت با مشتریان خود به نحوی است که تضاد منافع را به حداقل برساند .
 • مطابق ماده 14 دستورالعمل مشاوره سرمایه‌گذاری در صورتی‌که تضاد منافع میان مشاور سرمایه گذاری و مشتری بوجود آید، الویت با منافع مشتری خواهد بود، در صورت وقوع چنین مواردی، هیئت مدیره شرکت موظف است ضمن تشکیل جلسه، راهکار مناسبی جهت اجتناب از تاثیرات سوء چنین تضادی اتخاذ نماید. بدیهی است که کارفرمایان و سرمایه‌گذاران در صورت اطلاع از وجود چنین تضاد منافعی، محق به اتخاذ تصمیمات مقتضی در خصوص نحوه ادامه همکاری با مشاور خواهند بود .
 • همچنین طبق ماده 19 دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری، درصورتی ‌که مشاور سرمایه‌گذاری به مشتری خوددر زمینه‌ی ورقه‌ بهاداری خاص، مشاوره می‌دهد در حالی که 1. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته به آن 2. کارکنان مشاور سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته به آن‌ها 3. سایر مشتریان مشاور سرمایه‌گذاری یا 4. صندوق‌های تحت مدیریت مشاور سرمایه‌گذاری، در آن ورقه‌ بهادار مطابق تبصره‌ی یک این ماده ذینفع محسوب می‌شوند، و مشاور سرمایه‌گذاری از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش‌های موضوع تبصره‌ی دو این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آن‌گاه مشاور سرمایه‌گذاری موظف است قبل از انعقاد قرارداد با مشتری و همچنین قبل از ارائه‌ی مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری در مورد آن ورقه‌ بهادار خاص، مشتری را از این موضوع مطلع کند. اطلاعات ارائه شده به مشتری در اجرای این ماده شامل مشخصات ورقه‌ بهادار و شرح منافع ذینفع در آن ورقه‌ی بهادار خواهد بود .

هر گونه رابطه‌ی تجاری اساسی که مشاور سرمایه‌گذاری با دیگران دارد و با خدمات مشاوره‌ای و سایر خدماتی که مشاور سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد در تضاد است ( نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای ارجاع مشتریان خود به آنها) :

 • شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش سرمایه رابطه‌ی تجاری اساسی با دیگران به‌صورتی که با خدمات مشاوره سرمایه گذاری که ارائه می‌دهد در تضاد باشد را ندارد،
 • شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش سرمایه به ‌عنوان مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان به‌صورت توأمان فعالیت می‌نمایند و بنابراین با شرکت‌های کارگزاری توافقی جهت انجام معاملات یا سایر امور در دیگر نهادهای مالی صورت نداده است .

هرگونه منافعی که در نتیجه‌ی عمل مشتری به توصیه‌ی مشاور سرمایه‌گذاری به خرید یا فروش اوراق بهادار، نصیب مشاور سرمایه‌گذاری می‌شود (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان مشاور سرمایه‌گذاری می‌شود) :

هیچ‌گونه منافعی به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه‌ی سبدگردانی، نصیب شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش نمی‌شود.

 • همچنین شرکت در ورقه بهادار خاصی ذینفع به شمار نمی‌آید .

هرگونه منافعی که ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، بوجود می‌آورد :

 • ارائه‌ی خدمات این شرکت چه به صورت مشاوره به مشتری چه به صورت سبدگردانی، برای اشخاص ثالث منفعتی به‌وجود نمی‌آورد .

هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان یا نمایندگان مشاور سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از تمام‌وقت، نیمه‌وقت یا پاره‌وقت :

 • تمامی اطلاعات و رزومه مربوط به اعضای هیئت مدیره، مشاوران، تحلیل گران، کارشناسان و غیره در بخش دیگر قابل مشاهده است .

انوع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای

اوراق سهام شرکت مجوز معامله گری بورس ها پذیرش شده در بورس یا فرابورس؛

 • اوراق شرکت های درحال پذیرش در بازارهای بورس یا فرابورس؛
 • اوراق سهام شرکت هایی که با مجوز سازمان بورس به پذیره¬نویسی عمومی می پردازند؛
 • اوراق ابزار مشتقه قابل معامله در بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس یا سایر بورس هایی که بعدها تحت نظارت سازمان بورس تشکیل خواهند شد؛
 • انواع اوراق بدهی مانند اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده خاص و عام؛
 • اوراق سهام شرکت های سهامی خاص که نیاز به تجدید ساختار مالی یا سازمانی دارند؛
 • سایر اوراق مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 • ارزشگذاری کلیه اوراق بهادار .

انواع اوراق بهادار تحت مجوز معامله گری بورس مدیریت در سبدهای اختصاصی

نوع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد که شامل موارد ذیل می باشند :

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مجوز معامله در اولین ETF بیت کوین را صادر می‌کند

بعد از گذشت حدود ۶ ماه قیمت بیت کوین به مرز ۶۰ هزار دلار رسید و در صرافی بیت استمپ توانست مرز ۶۰ هزار دلاری را رد کند. تحلیلگران بازار تصمیم کمیسیون بورس اوراق بهادار .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی
ویدئوی مرتبط

منطقه ۵۱

بعد از گذشت حدود ۶ ماه قیمت بیت کوین به مرز ۶۰ هزار دلار رسید و در صرافی بیت استمپ توانست مرز ۶۰ هزار دلاری را رد کند. تحلیلگران بازار تصمیم کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) در صدور مجوز برای معامله اولین صندوق ETF برای قراردادهای بیت کوین را در این روند صعودی تاثیرگذار می دانند.

این نهاد آمریکایی اعلام کرده که اجازه معامله اولین صندوق قابل معامله (ETF) را برای قراردادهای آتی بیت کوین صادر می‌کند. به گزارش بلومبرگ، کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد که هیچ مانعی برای فعالیت احتمالی این دسته از معامله‌های سرمایه‌گذاری از هفته آینده وجود نخواهد داشت.

با انتشار این خبر قیمت بیت کوین به مرز ۶۰ هزار دلار رسید و در صرافی بیت‌استمپ توانست بعد از گذشت حدود ۶ ماه مجددا مرز ۶۰ هزار دلار را رد کند. هرچند در کوین‌مارکت کپ با بالاترین نرخ ۵۹۹۲۴ دلار معامله شد و طی ۲۴ ساعت گذشته رشد ۲.۸۰ درصدی را به ثبت رساند.

البته SEC با انتشار توییتی به این نکته نیز اشاره کرده و هشدار داده که پیش از سرمایه‌گذاری در ETF قراردادهای آتی بیت کوین ، سرمایه گذاران آگاهی کاملی نسبت به ریسک‌های احتمالی آن داشته باشند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که SEC پیش از این در نظر داشت ماه نوامبر و دسامبر به چنین موضوعی رسیدگی کند و درمورد صندوق قابل معامله (ETF) تصمیم گیری کند.

چندین مدیر صندوق از جمله VanEck Bitcoin Trust ،ProShares ،Invesco ،Valkyrie و Galaxy Digital Funds برای راه اندازی ETF های بیت کوین در ایالات متحده درخواست کرده‌اند. به نظر می‌رسد ETF‌های رمزارزها در سال جاری میلادی در کانادا و اروپا راه اندازی می‌شود.

«گری گنسلر» مدیر SEC پیشتر گفته بود که در بازار رمزارزها توکن‌های بسیاری مطرح هستند که ممکن است در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نشده باشند. همین مساله می‌تواند میلیون‌ها سرمایه گذار را در معرض خطرقرار دهد و احتمال دستکاری قیمت‌ها وجود دارد.

پیشنهاد حذف محدودیت خرید سهام توسط کارگزاریها روی میز شورای عالی بورس

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود به بررسی و اصلاح ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران پرداخت که به صورت پیشنهاد به شورای عالی بورس جهت تصویب ارجاع خواهد شد.

به گزارش تحریریه، از سال 85 و بر اساس ماده 31 آیین نامه معاملات بورس تهران، شرکت های کارگزاری، مدیران و پرسنل آن محدودیتهایی در خرید سهام داشتند به طوری که شرکت های کارگزاری به اندازه سرمایه ثبت و پرداخت شده یا 70 درصد حقوق صاحبان سهام (هر کدام که کمتر باشد)، امکان خرید سهام به نام شرکت کارگزاری را داشتند. اعضای هیات مدیره، مدیران و پرسنل کارگزاری در بدنه کارگزاری نیز صرفا مجاز به خرید سهام تا سقف 250 میلیون ریال هستند.

در این راستا هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین جلسه خود با بررسی این ماده، مصوب کرد که شرکت های کارگزاری فاقد مجوز کارگزار /معامله گری، بتوانند از طریق سایر شرکت های کارگزاری دیگر با رعایت دستورالعمل " کفایت سرمایه" برای خود اقدام به داد و ستد اوراق بهادار به نام خود کنند.

در عین حال، محدودیت های مقرر در خرید اوراق بهادار برای پرسنل کارگزاری و افراد تحت تکفل آنها برداشته شد.

لازم به توضیح است این تصمیم در جلسه آتی شورای عالی بورس بررسی شده و در صورت موافقت، اجرایی خواهد شد.

صندوق واسطه گری مالی یکم چیست؟

واسطه‌گری مالی یکم

طبق گفته آقای صالح رئیس خصوصی‌سازی درباره فروش سهام دولتی عموماً در بازار سرمایه، برای فروش سهام یک شرکت روش‌های متفاوتی وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال ممکن است دولت، بلوک مجوز معامله گری بورس مدیریتی یک شرکت را به فروش برساند که این امر هم شرایط مختلفی دارد. در همین راستا و طرح جدید وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقی‌مانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را تحت عنوان صندوق واسطه‌گری مالی یکم واگذار خواهد کرد. برای اطلاع از جزئیات این طرح در این مقاله با ما همراه باشید.

پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم

فرآیندی که در بالا به آن اشاره شد، از طریق پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله در بورس یا ETF “واسطه‌گری مالی یکم” انجام می‌شود. این امر فرصتی بی‌نظیر برای ورود حداکثری جامعه به کانال سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های معتبر خواهد بود که دولت جمهوری اسلامی ایران باهدف مردمی کردن اقتصاد کشور و امکان دسترسی حداکثری مردم به بازار سرمایه و کسب سود از این بازار، قصد انجام آن را دارد. هدف از تشکیل این صندوق، نگهداری اوراق بهاداری است که در قالب یک سبد مشخص از سهام تعیین‌شده در امید نامه، به این صندوق منتقل می‌شود.

بررسی مشخصات صندوق

نام صندوق: صندوق واسطه گری مالی یکم
نماد صندوق: دارا یکم
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با مدیریت غیرفعال (بعد از گذشت یک سال از فعالیت صندوق، بنا به درخواست اکثریت دارندگان دارای حق رأی در مجمع صندوق، درخواست تغییر نوع صندوق به سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری پس از ارائه تأییدیه به هیئت واگذاری به سازمان، قابل انجام خواهد بود.)

موضوع و حدود فعالیت صندوق

موضوع فعالیت صندوق، مدیریت و نگهداری دارایی‌های مجوز معامله گری بورس اوراق بهادار صندوق و دریافت سودهای تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی‌های صندوق در طول فعالیت آن خواهد بود. منابع حاصل از پذیره‌نویسی در سهام هم به شرح جدول زیر است:

دارای صندوق واسطه گری مالی یکم

سایر دارایی‌های مجاز برای سرمایه‌گذاری در صندوق:

۱. اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف: مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادرشده باشد.
ب: سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص‌شده باشد.
ج: در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

۲. گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳. هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در جهت انجام عملیات بازار گردانی.

بررسی نکات مهم پیرامون فعالیت صندوق

۱. صندوق نام‌برده فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری نماید و سرمایه‌گذاری خارجی به هر نوع و شکل غیرمجاز خواهد بود.

۲. وجوه نقد و سودهای تقسیمی مصوب و دریافت شده سهام موجود در صندوق، بر اساس تصمیم مدیر صندوق، صرف شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های موجود در سبد صندوق به‌منظور حفظ درصد مجوز معامله گری بورس مالکیت در شرکت‌های سرمایه پذیر، سرمایه گذاری در بورس با درآمد ثابت، گواهی سپرده‌های بانکی و یا پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در صورت تصویب مجمع می‌شود.

۳. مدت فعالیت صندوق نامحدود خواهد بود.

شرایط لازم برای خرید اوراق و پذیره‌نویسی در صندوق

در نظر داشته باشید به‌منظور خرید واحدهای ETF می توانید به دو روش اقدام کنید. در روش اول باید کد معاملاتی یا کد بورسی فعال داشته باشید و از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری خود نسبت به ثبت سفارش خرید اقدام کنید. در روش دوم، چنانچه کد معاملاتی (کد بورسی) نداشته باشید می توانید از طریق شعب بانک های منتخب اقدام نمایید. لازم به ذکر است حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر شخص برابر با ۲۰۰ واحد معادل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

مدت پذیره‌نویسی اولیه از روز یکشنبه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۹ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت و روش پذیره‌نویسی در آن به قیمت ثابت بر مبنای ارزش اسمی هر واحد صندوق خواهد بود. شرایط پذیره‌نویسی در صندوق به شرح زیر است:

۱. پذیره‌نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد. پذیره‌نویسی واحدهای این صندوق مخصوص افراد حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی قادر به شرکت در پذیره‌نویسی نیستند و همچنین استفاده از حساب آن‌ها برای پرداخت وجوه، امکان‌پذیر نیست.

۲. ساعت ورود سفارش‌ها در سامانه معاملاتی از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ هرروز تعیین‌شده است. در نظر داشته باشید که در انتهای هرروز سفارش‌های خرید واردشده جمع‌آوری‌شده و تمام سفارش‌های باز از سامانه معاملاتی حذف خواهند شد. در همین راستا متقاضیان در هرروز بعد از پایان زمان سفارش گیری نمی‌توانند درخواست خرید خود را ویرایش یا حذف نمایند. نوع سفارش هم از نوع سفارش معتبر تا تاریخ پایان پذیره‌نویسی صندوق خواهد بود.

۳. شرکت‌های کارگزاری و ارائه‌دهنده خدمات برخط، موظف هستند که نسبت به تأمین وجوه موردنیاز جهت انجام پذیره‌نویسی تا مشخص شدن سهمیه تعداد واحد برای هر فرد و تخصیص آن، اطمینان حاصل نمایند.

۴. بعد از اتمام مهلت پذیره‌نویسی، حداکثر طی ۵ روز کاری، درخواست‌های ثبت‌شده، تجمیع شده و پس از پالایش اطلاعات، به هر کد ملی حداکثر به میزان ۲۰۰ واحد سرمایه‌گذاری اختصاص خواهد یافت. درصورتی‌که مجموع ارزش ریالی درخواست‌های خرید بیش از ارزش سهام مدنظر جهت انتقال به صندوق باشد، واحدهای صندوق به روش تسهیم‌به‌نسبت به متقاضیان تخصیص می‌یابد.

۵. درصورتی‌که طبق مقررات به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود و یا کمتر از میزان واریزشده صادر شود، مدیر موظف است مابه‌التفاوت وجوه واریزشده را حداکثر ظرف ۵ روز کاری بعد از پایان دوره پذیره‌نویسی بازگرداند. در نظر داشته باشید که اگر نوع درخواست متقاضی از طریق پذیره‌نویسی در شبکه بانکی باشد، مبلغ به‌حساب شخص و در صورت ثبت درخواست در سامانه معاملاتی بورس، به‌حساب شخص صاحب کد معاملاتی واریز خواهد شد.

۶. به‌منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، متقاضیان جز موارد الزامی از مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها و کارگزاری‌ها جدا پرهیز نموده و پذیره‌نویسی را از طریق مراجعه غیرحضوری به سامانه‌های آنلاین معاملاتی و درگاه‌های غیرحضوری بانک‌ها انجام دهند.

۷. بعد از اتمام فرآیند پذیره‌نویسی و اخذ مجوز فعالیت توسط صندوق از سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام موضوع فعالیت این صندوق با در نظر گرفتن ۲۰ درصد تخفیف نسبت به میانگین قیمت ۳۰ روزه نماد مربوطه به‌شرط آن‌که قیمت پس از اعمال تخفیف از ۷۰ درصد قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره‌نویسی کمتر نباشد، طی معاملات خارج از جلسه رسمی، به صندوق منتقل می‌شود و این انتقال از هرگونه کارمزد معاف خواهد بود.

بررسی شبکه‌های پذیره‌نویسی صندوق

پذیره‌نویسی برای اشخاص دارای کد بورسی از طریق کارگزاری‌های بورس که فهرست مجوز معامله گری بورس آن‌ها در سامانه کدال درج‌شده است و سامانه‌های آنلاین معاملاتی کارگزاری‌ها و نیز درگاه‌های غیرحضوری و حضوری بانک‌های منتخب انجام می‌شود. استفاده از بسترهای معاملاتی شرکت‌های کارگزاری مستلزم وجود کد بورسی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای متقاضیان است. در ادامه در نظر داشته باشید که پذیره‌نویسی برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق مراجعه به درگاه‌های غیرحضوری و حضوری بانک‌های منتخب و با ورود حداقل اطلاعات موردنیاز صورت می‌پذیرد. پس داشتن کد بورسی به‌منظور فرآیند پذیره‌نویسی الزامی نیست. متقاضیان برای انجام معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک خود، باید در فرصت مناسب نسبت به اخذ کد بورسی اقدام نمایند. در ضمن بانک‌های منتخب شامل شعب بانک‌های: مسکن، سپه، صادرات، ملت، تجارت، ملی، کشاورزی و رفاه کارگران و شعب قرض‌الحسنه مهر ایران است.

سخن آخر

به‌عنوان نکته نهایی در نظر داشته باشید که کارمزد پذیره‌نویسی مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری قابل معامله، حداقل ۲ ماه پس از اتمام پذیره‌نویسی و ثبت صندوق، در بازار بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس اقدام به خریدوفروش این واحدها نمایند. طبق قوانین مصوب نیز بابت نقل‌وانتقال واحدهای سرمایه‌گذاری و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آن‌ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد؛ و درنهایت کارمزد معاملات آن مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

مجوز تأسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی " مپنا " صادر شد

موضوع فعالیت این صندوق بازارگردانی سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت گروه مپنا خواهد بود. همچنین موسس و مدیر صندوق، شرکت گروه مپنا، متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی و حسابرس آن موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس خواهد بود.

مجوز تأسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز تأسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه مپنا را صادر کرد و از این پس معاملات این شرکت و زیر مجموعه اش به طور اختصاصی بازارگردانی می شود.

به گزارش ایلنا، بهنام چاوشی با اعلام این مطلب افزود: موضوع فعالیت این صندوق بازارگردانی سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت گروه مپنا خواهد بود.

رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس درباره مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برای بازار سرمایه گفت: نقش و حضور بازارگردانان در هر بازار سرمایه توسعه یافته‌ای اجتناب ناپذیر است. در بازار سرمایه ما نیز در سالهای اخیر با ایجاد نقش بازارسازی، نقش بازارگردانی مغفول مانده بود. با توجه به ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های نظارتی و شفافیت این صندوق‌ها، بر آن شدیم که از این ساختار برای تقویت نقش بازارگردانی در بازار استفاده نماییم. اساسنامه و امیدنامه مصوب، به‌گونه‌ای است که امکان لازم برای انجام وظیفه بازارگردانی برای صندوق‌های مذکور فراهم است و سود حاصل از فعالیت این صندوق‌ها صرفا از همین محل است؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، به غیر از سهام موضوع بازارگردانی خود، مجاز به خرید هیچ سهم دیگری نیستند.

وی در ادامه افزود: اعطای مجوز معامله‌گری برای رسیدن به اهداف بازارگردانی هر صندوق به منظور انعطاف‌پذیر و کاهش هزینه‌های معاملاتی، از مزایای صندوق‌های مذکور است. البته اعطای مجوز معامله‌گری منافاتی با استفاده صندوق از خدمات شرکت‌های کارگزاری ندارد و مدیران صندوق می‌توانند از خدمات شرکت‌های کارگزاری با رعایت مقررات مربوطه استفاده نمایند.

چاوشی ادامه داد: پیرو ابلاغ اساسنامه و امید نامه صندوق های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و با توجه به مزیتهای این صندوق، از طرف شرکت های حقوقی تقاضای بسیاری برای راه اندازی این صندوق ها ارائه شده است. به‌گونه ای که تا امروز موافقت با تأسیس ۱۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی که در مجموع بازارگردانی ۳۲ سهم را به عهده‌دارند اعلام‌شده است.

چاوشی با اشاره به ارکان صندوق بازارگردانی مپنا خاطرنشان کرد: موسس و مدیر صندوق، شرکت گروه مپنا، متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی و حسابرس آن موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس خواهد بود.

چاوشی با اشاره به نقش این صندوق ها در افزایش نقدشوندگی و روان شدن معاملات سهام شرکت ها اظهار داشت: استقبال به عمل آمده از سوی شرکتهای حقوقی جهت راه اندازی این صندوق ها بسیار زیاد بوده و به‌نظر می‌رسد به زودی عمده شرکتهای بزرگ بورسی و فرابورسی توسط صندوق های حرفه ای بازارگردانی خواهند شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.