آموزش کوتاه مدت


"هو عليم بذات الصدور"
مطالب : علوم مدیریت، مقالات مدیریتی، تجربیات مدیریتی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمانها و چکیده پایان نامه،
تخصص :مدرس دورس مدیریتی ( استراتژیک ، منابع انسانی، مدیریت دانش)، مشاوره در خصوص پایان نامه و مقاله نويسي، تحصیلی و شغلی، آشنایی تجربي و علمی در مدیریت منابع انسانی ، تهیه ساختار کلی و تفصیلی سازماني
نويسنده:حكمت ا. اينانلو شاه وردلی - دکترای مدیریت
شماره تماس
همراه (موبایل ) : 09125617045
تلگرام کانال مدیریت سازمانی : telegram.me/HIS94
بله کانال مدیریت سازمانی : https://ble.im/om_inanloo
سروش کانال مدیریت سازمانی: @om.inanlo

برگزاری دومین دوره کارگاه های کوتاه مدت آموزش پزشکی(پیشرفته) با نیم نگاهی بر آموزش مجازی در دوران کرونا و پساکرونا

برگزاری دومین دوره کارگاه های کوتاه مدت آموزش پزشکی(پیشرفته) با نیم نگاهی بر آموزش مجازی در دوران کرونا و پساکرونا

  • 1399/11/19 - 13:26
  • تعداد بازدید: 340
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

قابل توجه اساتید محترم دانشگاه

با توجه به اهمیت و الزام گذراندن دوره های توانمندسازی اعضای هیئت علمی جهت ارتقاء، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه اقدام به فراهم نمودن بستر لازم جهت شرکت اعضای هیئت علمی در دومین دوره کارگاه های کوتاه مدت آموزش پزشکی(پیشرفته) با نیم نگاهی بر آموزش مجازی در دوران کرونا و پساکرونا، نموده است که به صورت مشترک توسط دانشگاههای علوم پزشکی کرمان، ایران، اصفهان، اهواز، مازندران، زنجان، مشهد و شیراز، از 23 / 11 / 1399 لغایت 16 /2 /1400، برگزار می کردد.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام در کارگاه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه / مدیریت و واحدهای تابعه / مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی / ثبت نام در کارگاههای آموزشی، مراجعه فرمایند:

جهث ثبت نام کلیک نمایید

با توجه به برگزاری اولین جلسه کارگاه در روز پنج شنبه مورخ 23 / 11 / آموزش کوتاه مدت 99، متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20 / 11 / 99، نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند .

توجه : ثبت نام کنندگان در بازه مشخص شده، می بایست جهت شرکت در کارگاه به صورت حضوری در ستاد مرکزی دانشگاه حضور بهم رسانند .

بررسی مسائل و مشکلات دوره های آموزشی کوتاه مدت آموزشهای ضمن خدمت آموزش و پرورش شهرستان همدان

آموزش نقشی بسیار مهم و کلیدی در دستیابی به اهداف هر سازمان ایفا می کند و اهمیت آن در سازمانها و موسسات آموزشی بیشتر است . این تحقیق مسائل و مشکلات دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت را مورد بررسی قرار داده است . در فصل اول طرح تحقیق ارائه شده است . در فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مطرح شده است . در فصل سوم روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات بیان شده است . در فصل چهارم اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نهایتا" در فصل پنجم نتیجه تحقیق بیان شده است . نتایج نشان دهنده این است که دوره ها تاثیر اندکی در سرنوشت شغلی کارکنان داشته است که منجر به کاهش تمایل کارکنان جهت شرکت در دوره ها شده است . در پایان تحقیق پیشنهاداتی برای مشکلات اجرای دوره ها، محتوای دوره ها و ایجاد انگیزش در شرکت کنندگان در دوره ها مطرح شده است .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره¬های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

هدف این پژوهش، بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره­های آموزش ضمن خدمت کارکنان و معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان در سال90-1389 بوده است. پژوهش به شیوه توصیفی پیمایشی انجام شده است و به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، تمامی معلمان، کارکنان و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان، به ترتیب مشتمل بر 1438معلم، 264 کارمند و30 نفر کارشناس بودند. حجم نمونه م.

بررسی تناسب دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت icdl با نیازهای آموزشی معلمان ابتدایی اسلامشهر

در این دوره ها با توجه به میانگین متغیر نیاز آموزشی معلمان، معلمان برآورد می کنند که دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت با نیازهای آنان متناسب بوده است و این تناسب بالاتر از حد متوسط می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تناسب دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت icdl با نیازهای آموزشی معلمان ابتدایی شهرستان اسلامشهر است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی است.

بررسی وضعیت کتابخانه های پژوهشگاه های آموزش ضمن خدمت مناطق19گانه آموزش و پرورش تهران

بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره های آموزش ضمن خدمت آموزش کوتاه مدت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

هدف این پژوهش، بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره­های آموزش ضمن خدمت کارکنان و معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان در سال90-1389 بوده است. پژوهش به شیوه توصیفی پیمایشی انجام شده است و به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، تمامی معلمان، کارکنان و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان، به ترتیب مشتمل بر 1438معلم، 264 کارمند و30 نفر کارشناس بودند. حجم نمونه م.

بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره¬های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

هدف این پژوهش، بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره­های آموزش ضمن خدمت کارکنان و معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان در سال90-1389 بوده است. پژوهش به شیوه توصیفی پیمایشی انجام شده است و به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، تمامی معلمان، کارکنان و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان، به ترتیب مشتمل بر 1438معلم، 264 کارمند و30 نفر کارشناس بودند. حجم نمونه م.

طراحی و هنجاریابی پرسشنامه سنجش اثربخشی برنامه درسی دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی مدیران آموزشی

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف طراحی و هنجاریابی پرسشنامه سنجش اثربخشی برنامه درسی دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی مدیران انجام شده است روش‌ها: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن کلیه مدیران نواحی چهارگانه شیراز هستند در این تحقیق از بین نواحی چهارگانه، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی، ناحیه ۳ به عنوان نمونه انتخاب شد سپس به روش نمونه گیری سرشماری، پرسشنامه بین کل مد.

مدیریت سازمانی

ثبت اطلاعات مدیریتی و کلیدی مورد نیاز مدیران اجرایی سازمانها و موارد مربوط به آموزش

فواید آموزش های کوتاه مدت

الف ) آموزش های کوتاه مدت برای سازمان فواید زیادی را به شرح زیر به دنبال دارد :

1. به سودآوری منجر می شود یا دست کم نگرش های مثبت تری را در مورد سودآوری پدید می آورد .

2. دانش و مهارت های شغلی را در تمام رده های سازمان بهبود می بخشد .

3. روحیه کارکنان را بهبود می بخشد .

4. به افراد کمک می کند تا هدف های سازمانی را بشناسد .

5. به ایجاد تصویر ذهنی بهتری از سازمان کمک می کند .

6. صداقت ، بی پردگی و اعتماد را تقویت می کند .

7. رابطه میان فرادست و زیردست را بهبود می بخشد .

8. بالندگی سازمانی را گسترش می دهد .

9. از کارآموزان بازخورد می گیرد .

10. تهیه دستورالعمل های شغلی را میسر می کند .

11. به درک و اجرای سیاست های سازمانی کمک می کند .

12. موجب می شود سازمان به تصمیم گیری و مشکل گشایی اثربخش تری دست می یابد .

13. پیشرفت سازمانی را از درون میسر می کند .

14. به افزایش بهره وری و کیفیت کار کمک می کند .

15. احساس مسؤولیت نسبت به سازمان را برای توانمند شدن و با معلومات بودن گسترش می دهد .

16. روابط مدیریت و نیروی انسانی را بهبود می بخشد .

17. رفتارهای ناپسند را از میان می برد .

18. جو مناسب را برای رشد و ارتباط به وجود می آورد .

19. ارتباطات سازمانی را بهبود می بخشد .

20. به کارکنان کمک می کند تا با دگرگونی ها سازگار شوند .

21. تعارضات را برطرف می کند و بدین ترتیب فشار روانی و تنش را از میان می برد .

ب ) فواید آموزش های کوتاه مدت برای افراد به شرح زیر است :

1. به فرد کمک می کند تا تصمیمات بهتر بگیرد و مشکلات را به گونه ای اثربخش تر حل کند .

2. از طریق آموزش و بالندگی ، متغیرهای مقبول بودن ، پیشرفت ، رشد و مسؤولیت در فرد ریشه می گیرند و به عمل در می آیند .

3. خودپروری و اعتماد به نفس را ترغیب و دستیابی به آنها را ممکن می کند .

4. به فرد کمک می کند تا بر فشار روانی ، تنش ، یاس و تعارض غلبه کند .

5. برای بهسازی دانش رهبری ، مهارت های ایجاد ارتباط و تغییر نگرش ها ، اطلاعات فراهم می کند .

6. رضایت شغلی و مقبولیت شغلی را افزایش می دهد .

7. راه رشد را برای کارآموز هموار و آینده را برایش ترسیم می کند .

8. توانایی یادگیری را در فرد افزایش می دهد .

9. ترس از دست زدن به وظایف جدید را در فرد کاهش می دهد .

ج ) فواید آموزش های ضمن خدمت برای مدیریت منابع انسانی ، روابط انسانی ، روابط گروهی و سیاست های سازمانی به شرح زیر است :

1. ارتباط میان افراد و گروه ها را بهبود می بخشد .

2. اجرای سیاست ها و مقررات سازمانی را ساده می کند .

3. توجیه و آماده سازی کارکنان جدید و افرادی را که از طریق انتقال به مشاغل جدید گماشته می شوند ساده می کند .

4. جو مناسبی را برای یادگیری ، رشد و هماهنگی به وجود می آورد .

5. سازمان را به محل مناسبی برای کار و زندگی تبدیل می کند .

6. روحیه گروهی را بهبود می بخشد . ( رضایی ، صص 35 و 34 : 1380)

"هو عليم بذات الصدور"
مطالب : علوم مدیریت، مقالات مدیریتی، تجربیات مدیریتی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمانها و چکیده پایان نامه،
تخصص :مدرس دورس مدیریتی ( استراتژیک ، منابع انسانی، مدیریت دانش)، مشاوره در خصوص پایان نامه و مقاله نويسي، تحصیلی و شغلی، آشنایی تجربي و علمی در مدیریت منابع انسانی ، تهیه ساختار کلی و تفصیلی سازماني
نويسنده:حكمت ا. اينانلو شاه وردلی - دکترای مدیریت
شماره تماس
همراه (موبایل ) : 09125617045
تلگرام کانال مدیریت سازمانی : telegram.me/HIS94
بله کانال مدیریت سازمانی : https://ble.im/om_inanloo
سروش کانال مدیریت سازمانی: @om.inanlo

آموزش کوتاه مدت

مشاهده همه 6 نتیجه

مدیریت کسب و کار در رکود

مدیریت کارآفرینی

مدیریت حسابداری مالی

مدیریت بورس

مدیریت بورس

مدیریت بیمه

عضویت در خبرنامه

ارتباط با ما

تهران میدان توحید ابتدای خیابان میرخانی (نصرت شرقی) روبروی دانشکده پرستاری پلاک ۲۳۰

صدور مجوز اجرای ۲۶ عنوان دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور

صدور مجوز اجرای ۲۶ عنوان دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور

مجوز اجرای ۲۶ عنوان دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضا محور صادر شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصغر کشت کار، قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: شصتمین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی برگزار شد و در این جلسه مجوز اجرای ۲۶ عنوان دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضا محور در گروه‌‌های آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ و هنر برای ۱۹ واحد متقاضی در ۱۴ استان صادر شد که در بین متقاضیان اجرای این دوره‌ها علاوه بر مراکز علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه، متقاضیان غیرعلمی کاربردی نیز وجود دارند.

کشت کار افزود: این دوره‌ها ظرفیت آموزش قریب به ۱۹۰۰ نفر مهارت‌ جوی واجد شرایط را دارند.

وی خاطرنشان کرد: فهرست مجوزهای صادره دوره‌های کوتاه مدت علمی آموزش کوتاه مدت کاربردی در این جلسه، متعاقباً با صدور موافقت‌نامه رسمی به هر واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.