چه زمانی سهام را بفروشیم؟


تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام قبل یا پس از زمان برگزاری مجمع عمومی عادی

سود نقدی سهام در مجمع عمومی عادی تعیین می شود و این سود ، تنها به کسانی تعلق می گیرد که در تاریخ برگزاری چه زمانی سهام را بفروشیم؟ مجمع ، رسماً و قانوناً مالک سهام محسوب شوند.لذا قاعدتاً پس از برگزاری مجمع ، سهام به علت اینکه بخشی از منافع خود را از دست داده است ، معمولاً با قیمت کمتری در بورس معامله می شود. حال سرمایه چه زمانی سهام را بفروشیم؟ گذاری که در یکی از موقعیتهای تصمیم گیری زیر قرار داشته باشد ، می تواند با محاسبه قیمت سربسر برای هر یک از موقعیتها و پیش بینی قیمت سهام پس از برگزاری مجمع ( P1) و مقایسه بین پیش بینی قیمت سهام با قیمت سربسر تصمیم مطلوبی را در هر یک از موقعیتها اتخاذ نماید.موقعیتهای تمیم گیری عبارتند از :
1- خرید سهام قبل از مجمع یا پس از آن ؟ 2- فروش سهام قبل از مجمع یا پس از آن ؟ 3- آیا سهم را قبل از مجمع خریداری نماید و پس از مجمع بفروش رساند ؟ 4- آیا سهام را قبل از مجمع به فروش برساند و پس از برگزاری مجمع خریداری نماید؟
قیمت سربسر قیمتی است که چنانچه پیش بینی قیمت سهام پس از برگزاری مجمع ( P1) با این قیمت برابر باشد ، عملات خرید و فروش سهم ، هیچگونه سود و زیانی برای سرمایه گذار ببار نمی آورد. برای محاسبه قیمت سربسر فرمولهایی ارائه شده است که در این فرمولها ، کلیه عوامل شامل مالیات و هزینه کارمزد و تسهیلات خرید و فروش سهام و ارزش زمانی سود سهام نقدی دریافتی ملحوظ شده است. همچنین ، فرمولهایی برای محابسه سود ( زیان ) حاصله از عملیات خرید و فروش ارائه شده است.

آیا ممکن است بخواهم سهام را بفروشم و کسی آن را نخرد؟

عرضه و تقاضا بورس

با توجه به گستردگی معاملات بازارهای بورس و میزان تقاضا و عرضه ای که هر روز کاری در این بازارها شکل می گیرد، کمتر پیش می آید که فروش سهام با مشکل روبرو شود. اما به هر صورت همیشه این احتمال وجود دارد و از این روی در ادامه به بررسی وضعیت خرید و فروش سهم های مختلف در بازار بورس اوراق بهادار می پردازیم.

در این مطالب موارد زیر پاسخ داده خواهد شد:

  • صف خرید چیست؟
  • صف فروش چیست؟
  • چه زمانی سهم خود را بفروشیم؟
  • چگونه سهم خود را بفروشیم؟

چه زمانی امکان فروش سهام وجود ندارد؟

توجه داشته باشید که در دو حالت شما برای فروش سهام در اختیار خود، دچار مشکل خواهید شد:
اول زمانی که معاملات آن نماد بورسی خاص به دلایل مختلف، متوقف شده باشد. این دلایل می تواند شامل برگزاری مجمع، افشای اطلاعات محرمانه و یا نوسانات شدید باشد.
دوم زمانی است که تقاضایی روی سهم در اختیار شما که قصد فروش آن را دارید، وجود نداشته باشد. البته غالب اوقات چنین وضعیتی موقتی خواهد بود و به درازا نمی کشد (صف فروش).

صف فروش

برای جلوگیری از قرار گرفتن در چنین وضعیتی، لازم است که میانگین حجم معاملات نماد بورسی مورد نظر خود را مطالعه کرده و سپس به خرید آن اقدام نمایید. اما همان طور که گفتیم حتی در صورتی که سهامی خاص در یک روز به فروش نرسد و تقاضای خرید روی آن وجود نداشته باشد، این مساله موقتی خواهد بود و اغلب اوقات در کمترین زمانی وضعیت بازگشت کرده و مجدد تقاضا روی آن سهم، شکل خواهد گرفت.

صف خرید و صف فروش

برای درک بهتر شکل خرید و فروش در بازارهای بورس، بد نیست که نگاهی به مفاهیم صف خرید و صف فروش داشته باشیم.

صف خرید چیست؟

صف خرید زمانی شکل می گیرد که تقاضا روی خرید یک سهم وجود داشته باشد، اما عرضه به میزان کافی در مقابل این تقاضا وجود نداشته باشد. در این صورت اولویت خرید آن سهم با متقاضیانی خواهد چه زمانی سهام را بفروشیم؟ بود که قیمت بالاتری پیشنهاد داده و زودتر نیز این سفارش خرید خود را به ثبت رسانده اند.

صف خرید

بدیهی است که به محض هم نرخ شدن عرضه آن سهم با این تقاضای خرید، به ترتیب اولویت ثبت تقاضای خرید؛ سهام به فروش می رسد.

صف فروش چیست؟

صف فروش در بازار بورس به زمانی گفته می شود که دارندگان سهامی خاص؛ میزان سهم در اختیار خود را برای فروش ارائه دهند. در صورتی که در مقابل ارائه سهم برای فروش، تقاضایی مناسب شکل نگرفته باشد و میزان عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، به اصلاح گفته می شود که صف فروش شکل گرفته است.
در این شرایط فروشندگانی که قیمت کمتری برای سهام در اختیار خود قرار داده و به لحاظ زمانی نیز زودتر ثبت فروش سهام خود را انجام داده باشند، در اولویت قرار خواهند داشت. به این صورت با یکی شدن نرخ تقاضای خرید و عرضه فروش، به ترتیب اولویت این سهم ها به فروش خواهند رسید و معاملات انجام خواهد پذیرفت.

تشکیل سبد سهام، یک راه حل عالی

یکی از راه حل هایی که برای چنین وضعیت هایی پیش بینی شده و اکثر اوقات نیز کارآمد خواهد بود؛ تشکیل سبد سهام است. با تشکیل سبد سهام، می توانید سرمایه جاری خود در بازار بورس را در چه زمانی سهام را بفروشیم؟ چند صنعت مختلف سرمایه گذاری کرد. به این صورت اگر شما X تومان در بازار بورس تزریق کرده باشید، این X تومان را به طور نمونه در 4 صنعت مختلف وارد کرده و از نمادهای متفاوتی خرید کرده اید. به این صورت اگر توقف تقاضا در نماد یا نمادهای بورسی یک صنعت خاص شکل بگیرد، دارایی سهم های شما با چالش جدی روبرو نخواهد شد.

به واقع ایجاد سبد سهام، همیشه باعث کاهش ریسک های موجود در بازار سرمایه می شود و امکان ضربه خوردن از ناحیه یک صنعت خاص را کاهش می دهد. به این صورت در صورتی که صنعتی خاص از صنایع موجود در بازار بورس، دچار نوسانات منفی شدید و قابل توجه گردد، از آن جایی که شما در چندین صنعت مختلف سرمایه گذاری کرده اید، تاب تحمل این نوسانات منفی را خواهید داشت.
اما در شرایط که تمام سرمایه شما در یک صنعت خاص و حتی بدتر از آن روی یک نماد بورسی خاص، متمرکز شده باشد؛ با ایجاد نوسانات منفی چه زمانی سهام را بفروشیم؟ چه زمانی سهام را بفروشیم؟ چه زمانی سهام را بفروشیم؟ در آن یا نبود تقاضا برای خرید، با وضعیت پیچیده تری روبرو خواهید شد.
بنابراین غالبا توصیه می شود که با تشکیل سبد سهام، سرمایه خود را به صورت دائمی در حاشیه امن نگاه دارید.

شکل سودآوری در بازار بورس

باید در نظر داشته باشید که شکل سودآوری در بازارهای بورس، در دامنه نوسان مشخص شده ای شکل می گیرد. همین طور زیان دهی در این بازارها نیز فرمول مشابهی دارد و نباید نگران افت قیمتی و زیان دهی سنگین در عرض یک روز کاری یا حتی بیشتر باشید. با این حساب در صورتی که موفق به فروش سهام در اختیار خود در یک روز کاری نگردید، نگرانی بابت افت قیمت فاحش آن وجود ندارد و قیمت پایانی این سهام خاص نمی تواند از کف قیمت دامنه نوسان آن، خارج شود.

چطور سهام خود را به فروش برسانیم؟

برای به فروش رساندن سهام در اختیار خود، راه ساده و در عین حال مهمی پیش رو دارید. اگر مایل هستید که سهام در اختیار شما، بلافاصله به فروش چه زمانی سهام را بفروشیم؟ برسد، باید به آخرین قیمت معاملاتی توجه نمایید. بدیهی است که در صورت قیمت گذاری سهم در اختیار خود، با نرخی دور از آخرین قیمت معاملاتی، نباید انتظار فروش فوری آن را داشته باشید.
در شرایطی که بهترین قیمت در صف خرید، معادل ایکس تومان باشد و شما قیمت عرضه سهام خود را بیشتر از ایکس تومان قرار دهید، معامله فروش اتفاق نخواهد افتاد.
لازم به توجه است که همیشه در نمادهای بورسی، شاهد تشکیل صف خرید و فروش نیستیم و این وضعیت فقط در شرایطی خاص رخ می دهد. در سایر مواقع معاملات به صورت موزون در جریان بوده و عرضه و تقاضا در رقص با هم پیش می روند. در این شرایط باید به نرخ آخرین معامله توجه کرده و با چه زمانی سهام را بفروشیم؟ در نظر گرفتن آخرین مبلغ معاملاتی، نرخ گذاری فروش سهام خود را به انجام برسانید.
برای فروش سهام در اختیار خود، لازم است که تعداد مورد نظر برای فروش را تعیین کرده و نرخ فروش را نیز مشخص نمایید. نرخ فروش باید حتما در بازه و دامنه نوسان باشد و شما قادر به تعیین مبلغی بالاتر و حتی پایین تر از این دامنه نوسان نخواهید بود. پس از آن در صورتی که تقاضا روی خرید آن سهام، مطابق نرخ پیشنهادی شما وجود داشته باشد؛ معامله فروش صورت خواهد گرفت و مبلغ حاصل از آن پس از کسر کارمزد کارگزاری به حساب شما واریز می شود.
همان طور که قبلا گفته ایم، بابت هر معامله خرید یا فروش سهام، درصدی به عنوان نرخ کارگزاری و سازمان های وابسته به بورس مانند مدیریت فناوری و … از مبلغ معامله کسر خواهد شد. این مبلغ به سود یا زیان سهامدار ارتباطی نداشته و کاملا فارغ از آن، تعیین شده است.

چه زمانی سهام خود را بفروشم؟

توجه داشته باشید چه زمانی سهام را بفروشیم؟ که برای سودآوری در خرید یک سهام خاص، باید زمان درست فروش آن را نیز بشناسید. شما باید برای هر سهام خریداری شده، نقطه سودآوری را تعیین کرده و حد ضرر آن را نیز مشخص نمایید. با رسیدن به نقطه سودآوری و یا نزدیک شدن به حد ضرر، لازم است که برای از دست ندادن سودآوری یا ضرر نکردن بیشتر، سهم در اختیار خود را به فروش برسانید.

خرید و فروش سهام

معمولا سهامی که در حال رشد است، با رسیدن به یک نقطه مشخص از سود، به تثبیت قیمت موقتی دست می یابد. اگر مایل به داشتن سودی ایمن هستید، این نقطه زمان مناسبی برای فروش خواهد بود.
همان طور وقتی سهامی در مسیر نزولی قرار می گیرد، با رسیدن به حد زیان دهی از پیش تعریف شده، باید سهام را به فروش رسانده و به امید بازگشت قیمتی آن را نگاه ندارید.
با رعایت این قوانین، می توانید سودآوری بهینه ای در بازار بورس داشته و از ریسک های زیان بینی خود کم کنید.

چگونه و چه زمانی می‌توانیم سهام عدالت خود را بفروشیم؟

بعد از این که سهام عدالت برای آزادسازی در اختیار عموم قرار گرفت بیشترین سوال مردم به زمان فروش این سهام در بورس بازمی‌گردد.

چگونه و چه زمانی می‌توانیم سهام عدالت خود را بفروشیم؟

امروز سومین روزی است آزاد سازی سهام عدالت برای عموم مشمولان این سهام مهیا شده است و این مشمولان می توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir نحوه آزادسازی سهام خود را مشخص کنند.

اخبار اقتصادی - علاوه بر اینکه این بین مشکلات و سوالات مختلفی توسط مخاطبان مطرح می شود عده زیادی به دنبال زمان و نحوه فروش این دارایی هستند.

چه زمانی می توانیم سهام عدالت را بفروشیم؟

علی آقامحمدی، مدیر گروه مشاوران اقتصادی رفتر رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این سوال می گوید: شورای عالی بورس هفته آینده زمان فروش سهام عدالت را تعیین می‌کند، اکنون ارزش سهام یک میلیون تومانی حدود ۱۵ میلیون تومان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با ورود سهام عدالت به بورس همه ساختار‌های این بازار گسترش می‌یابد و ۱۰۸ کارگزاری آن بیشتر می‌شود، زیرا وقتی نیاز ایجاد می‌شود بازار سرمایه به سرعت خود را منطبق می‌کند.

چگونه سهام خود را بفروشیم؟

تفاوت آزاد سازی سهام عدالت به روش مستقیم و غیر مستقیم و نحوه فروش این سهام از جمله سوالاتی است که با گذشت بیش از یک ماه .

چگونه سهام خود را بفروشیم؟

تفاوت آزاد سازی سهام عدالت به روش مستقیم و غیر مستقیم و نحوه فروش این سهام از جمله سوالاتی است که با گذشت بیش از یک ماه از آزاد سازی، هنوز از سوی سهامداران عدالت پرتکرار است.

بیش از یک ماه از آزاد سازی سهام عدالت می‌گذرد و بالغ بر ۱۷.۵ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده اند، این در حالی است که مردم همچنان سوالات متعددی را درباره انتخاب این دو روش و نحوه مدیریت سهام خود دارند، با توجه به تمدید مهلت انتخاب آزاد سازی سهام عدالت به روش مستقیم، در این گزارش به برخی از پرتکرار ترین سوالات مردم پاسخ داده شده که از نظرتان می‌گذرد.

سوال ۱: آزاد سازی به روش مستقیم چه تفاوتی با آزاد سازی به روش غیر مستقیم دارد؟

درباره تفاوت این دو روش آزاد سازی باید گفت که در روش مستقیم، شخص سهامدار عدالت، مدیریت سبد شرکت‌های سرمایه گذاری را شخصاً بر عهده می‌گیرد و می‌تواند آن‌را به فروش رسانده یا از آن نگهداری کند و یا به عنوان ضامنی برای اخذ وام یا کارت اعتباری از بانک (ساز و کار این قابلیت به زودی اعلام می‌شود) استفاده کند ضمناً در حال حاضر امکان فروش سی درصد از این سهام وجود دارد و سهامداران می‌توانند از طریق کارگزاری‌ها آن‌را به فروش برسانند.

در آزاد سازی سهام عدالت به روش غیر مستقیم، شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که تاکنون به عنوان یک واسطه مدیریتی سهام عدالت را مدیریت کرده و سود آن‌را سالانه به مردم می‌دادند، مدیریت سهام عدالت مشمولین را عهده دار می‌شوند. بنابر گفته مسئولین در عوض خود این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی طی ماه‌های آینده وارد بورس می‌شوند و از سهام این شرکت‌ها به سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب می‌کنند داده می‌شود. ضمناً این شرکت‌ها مبالغی را نیز به جهت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده خواهند کرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که گرچه زمان ورود این شرکت‌ها به بورس مشخص نیست اما طبق وعده مسئولین به مردمی که آزادسازی سهام عدالت به روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند در روز ورود این شرکت‌ها به بورس به اندازه ارزش روز روش مستقیم، سهام شرکت‌های استانی تعلق می‌گیرد و به دلیل اینکه این شرکت‌ها به صورت عرضه اولیه خواهند بود از حاشیه سود بیشتری نسبت به روش مستقیم بهره مند خواهند شد.

بنابراین به طور خلاصه تفاوت این دو روش در سه نکته ذیل است؛

۱. در روش مستقیم هم اکنون امکان فروش سهام وجود دارد اما در روش غیر مستقیم، سهامداران برای فروش سهام خود باید تا زمان ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به بورس صبر کنند.

۲. احتمالاً امکان استفاده از سهام عدالت به عنوان ضامن برای دریافت تسهیلات بانکی برای هر دو روش برقرار باشد.

۳. ارزش روز سهام عدالت در روش مستقیم هم‌اکنون در سایت https://www.sahamedalat.ir و یا سایت کارگزاری‌ها قابل مشاهده است اما در روش غیر مستقیم هنوز ارزش آن مشخص نیست اما بنابر گفته مسئولین در زمان ورود این شرکت‌ها به بورس دقیقاً به اندازه ارزش سهام عدالت مستقیمی‌ها، از این شرکت‌ها به مردم سهم داده می‌شود و چون این شرکت‌ها قرار است عرضه اولیه شوند، نهایتاً ارزش سهامی که به سهام دار می‌رسد در روش غیر مستقیم بیشتر از روش مستقیم خواهد بود.

سوال ۲: روش آزاد سازی مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌ام، اما نمی‌دانم باید چگونه آن‌را بفروشم؟

مراحل فروش سهام عدالت از طریق کارگزاری‌ها به شرح ذیل است:

۱) ثبت نام در سامانه سجام: در گام اول، در صورتی که سهامدار کدبورسی ندارد، باید به سایت https://www.sejam.ir مراجعه کرده و گزینه «ثبت نام در سامانه سجام» را انتخاب کند. پس از پر کردن اطلاعات ظرف چند ساعت یک کد به شماره فرد پیامک می‌شود.

۲) احراز هویت: در گام دوم، پس از آنکه آن کد پیامک شد، فرد سهامدار باید احراز هویت شود در گذشته این کار تنها در دفاتر پیشخوان دولت امکان پذیر بود اما در حال حاضر امکان احراز هویت غیر حضوری نیز فراهم است و سهامدار می‌تواند با استفاده از یکی از نرم افزارهای احراز هویت الکترونیک (مانند نرم افزار سیگنال)، در کمتر از ۵ دقیقه احراز هویت شود.

۳) ثبت نام سهامدار در سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها: پس از احراز هویت و دریافت کدبورسی، سهامدار عدالت، می‌تواند به سامانه سهام عدالت در سایت هرکارگزاری، اقدام به فروش سهام عدالت خود کند.

سوال ۳: روش آزاد سازی مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌ام اما کد بورسی ندارم و فعلاً نیز قصد فروش آن‌را ندارم، آیا مشکلی به وجود خواهد آمد؟

خیر، اگر کد بورسی نیز دریافت نکرده باشید، سهام عدالت شما در هر دو روش مستقیم یا غیر مستقیم محفوظ است و زمانی که این کد را دریافت کردید، می‌توانید آن‌را به فروش برسانید.

سوال ۴: روش آزاد سازی غیر مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌ام، آیا می‌توانم آن‌را بفروشم؟

اگر روش آزاد سازی غیر مستقیم را انتخاب کرده اید تا زمانی که این شرکت‌ها وارد بورس نشده‌اند امکان فروش سهام خود را ندارید و باید تا اطلاع ثانوی صبر کنید.

سوال ۵: سهام عدالت را بفروشیم یا نگه داریم؟

پاسخ به این سوال به نیاز فرد سهامدار به مبلغ سهام عدالت بستگی دارد، اما به طور کلی با توجه به وضعیت خوب بورس و امکان بالا رفتن ارزش آن و اینکه قرار است سهام عدالت، ضامن تسهیلات بانکی شود پیشنهاد می‌شود فعلاً از فروش آن خودداری شود مگر اینکه وضعیت بورس تغییر کند.

سوال ۶: سفارش فروش سهام عدالت را به بانک داده ام، چه زمانی وجه را واریز می‌کند؟ آیا این موضوع که بانک‌ها سهام عدالت را به قیمت ۴۵۰ هزار تومان فروخته‌اند صحت دارد؟ بانک، وجه را واریز کرده است اما کمتر از سی درصد سهام عدالت من است، چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

بانک‌ها چند روزی این امکان را داشتند تا از مردم برای فروش سهام عدالتشان وکالت بگیرند اما در این وکالتنامه نوشته نشده بود که بانک چه زمانی و چه سهامی را خواهد فروخت لذا بانک، هر زمان که بتواند سهام عدالت افرادی که به او وکالت داده اند را بفروشد، به اندازه ارزش سهام عدالت در آن روز مبلغ را واریز می‌کند.

بنابراین ممکن است بانک، امروز سهام عدالت را بفروشد اما چند روز آینده به حساب سهامداران واریز کند و در این چند روز ارزش سهام عدالت بیشتر از پیش شده باشد اما بانک مبلغ همان روزی که سهام را فروخته است، واریز می‌کند.

نکته چه زمانی سهام را بفروشیم؟ دیگر این است که در حال حاضر ۳۶ شرکت بورسی در سهام عدالت وجود دارد، اگر شخص خود با استفاده از سامانه کارگزاری‌ها سهام عدالت را بفروشد، می‌تواند انتخاب کند که کدام سهام را به فروش برساند اما بانک، هیچ تعهدی ندارد که کدام سهام را خواهد فروخت و به انتخاب خود ۳۰ درصد از سهام عدالت موکل خود را می‌فروشد بنابراین ممکن است این رقم حتی کمتر از سی درصد کل ارزش روز باشد و یا ممکن است رقم بانک‌های مختلف با هم تفاوت کند اما با توجه داشت که اولاً رقم ۴۵۰ هزار تومان کاملاً کذب است دوماً با تحقیق‌های میدانی، مشاهده شده که رقم واریزی، کمی کمتر سی درصد ارزش کل سهام عدالت فرد بوده است./ مهر

مهم؛چگونه سهام عدالت خود را بفروشیم؟

مهم؛چگونه سهام عدالت خود را بفروشیم؟

تفاوت آزاد سازی سهام عدالت به روش مستقیم و غیر مستقیم و نحوه فروش این سهام از جمله سوالاتی است که با گذشت بیش از یک ماه از آزاد سازی، هنوز از سوی سهامداران عدالت پرتکرار است.
بیش از یک ماه از آزاد سازی سهام عدالت می‌گذرد و بالغ بر ۱۷.۵ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده اند، این در حالی است که مردم همچنان سوالات متعددی را درباره انتخاب این دو روش و نحوه مدیریت سهام خود دارند، با توجه به تمدید مهلت انتخاب آزاد سازی سهام عدالت به روش مستقیم، در این گزارش به برخی از پرتکرار ترین سوالات مردم پاسخ داده شده که از نظرتان می‌گذرد.

سوال ۱: آزاد سازی به روش مستقیم چه تفاوتی با آزاد سازی به روش غیر مستقیم دارد؟

درباره تفاوت این دو روش آزاد سازی باید گفت که در روش مستقیم، شخص سهامدار عدالت، مدیریت سبد شرکت‌های سرمایه گذاری را شخصاً بر عهده می‌گیرد و می‌تواند آن‌را به فروش رسانده یا از آن نگهداری کند و یا به عنوان ضامنی برای اخذ وام یا کارت اعتباری از بانک (ساز و کار این قابلیت به زودی اعلام می‌شود) استفاده کند ضمناً در حال حاضر امکان فروش سی درصد از این سهام وجود دارد و سهامداران می‌توانند از طریق کارگزاری‌ها آن‌را به فروش برسانند.
در آزاد سازی سهام عدالت به روش غیر مستقیم، شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که تاکنون به عنوان یک واسطه مدیریتی سهام عدالت را مدیریت کرده و سود آن‌را سالانه به مردم می‌دادند، مدیریت سهام عدالت مشمولین را عهده دار می‌شوند. بنابر گفته مسئولین در عوض خود این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی طی ماه‌های آینده وارد بورس می‌شوند و از سهام این شرکت‌ها به سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب می‌کنند داده می‌شود. ضمناً این شرکت‌ها مبالغی را نیز به جهت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده خواهند کرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که گرچه زمان ورود این شرکت‌ها به بورس مشخص نیست اما طبق وعده مسئولین به مردمی که آزادسازی سهام عدالت به روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند در روز ورود این شرکت‌ها به بورس به اندازه ارزش روز روش مستقیم، سهام شرکت‌های استانی تعلق می‌گیرد و به دلیل اینکه این شرکت‌ها به صورت عرضه اولیه خواهند بود از حاشیه سود بیشتری نسبت به روش مستقیم بهره مند خواهند شد.

بنابراین به طور خلاصه تفاوت این دو روش در سه نکته ذیل است؛

۱. در روش مستقیم هم اکنون امکان فروش سهام وجود دارد اما در روش غیر مستقیم، سهامداران برای فروش سهام خود باید تا زمان ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به بورس صبر کنند.

۲. احتمالاً امکان استفاده از سهام عدالت به عنوان ضامن برای دریافت تسهیلات بانکی برای هر دو روش برقرار باشد.

۳. ارزش روز سهام عدالت در روش مستقیم هم‌اکنون در سایت https://www.sahamedalat.ir و یا سایت کارگزاری‌ها قابل مشاهده است اما در روش غیر مستقیم هنوز ارزش آن مشخص نیست اما بنابر گفته مسئولین در زمان ورود این شرکت‌ها به بورس دقیقاً به اندازه ارزش سهام عدالت مستقیمی‌ها، از این شرکت‌ها به مردم سهم داده می‌شود و چون این شرکت‌ها قرار است عرضه اولیه شوند، نهایتاً ارزش سهامی که به سهام دار می‌رسد در روش غیر مستقیم بیشتر از روش مستقیم خواهد بود.

سوال ۲: روش آزاد سازی مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌ام، اما نمی‌دانم باید چگونه آن‌را بفروشم؟

مراحل فروش سهام عدالت از طریق کارگزاری‌ها به شرح ذیل است:

۱) ثبت نام در سامانه سجام: در گام اول، در صورتی که سهامدار کدبورسی ندارد، باید به سایت https://www.sejam.چه زمانی سهام را بفروشیم؟ ir مراجعه کرده و گزینه «ثبت نام در سامانه سجام» را انتخاب کند. پس از پر کردن اطلاعات ظرف چند ساعت یک کد به شماره فرد پیامک می‌شود.

۲) احراز هویت: در گام دوم، پس از آنکه آن کد پیامک شد، فرد سهامدار باید احراز هویت شود در گذشته این کار تنها در دفاتر پیشخوان دولت امکان پذیر بود اما در حال حاضر امکان احراز هویت غیر حضوری نیز فراهم است و سهامدار می‌تواند با استفاده از یکی از نرم افزارهای احراز هویت الکترونیک (مانند نرم افزار سیگنال)، در کمتر از ۵ دقیقه احراز هویت شود.

۳) ثبت نام سهامدار در سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها: پس از احراز هویت و دریافت کدبورسی، سهامدار عدالت، می‌تواند به سامانه سهام عدالت در سایت هرکارگزاری، اقدام به فروش سهام عدالت خود کند.

سوال ۳: روش آزاد سازی مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌ام اما کد بورسی ندارم و فعلاً نیز قصد فروش آن‌را ندارم، آیا مشکلی به وجود خواهد آمد؟

خیر، اگر کد بورسی نیز دریافت نکرده باشید، سهام عدالت شما در هر دو روش مستقیم یا غیر مستقیم محفوظ است و زمانی که این کد را دریافت کردید، می‌توانید آن‌را به فروش برسانید.

سوال ۴: روش آزاد سازی غیر مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌ام، آیا می‌توانم آن‌را بفروشم؟

اگر روش آزاد سازی غیر مستقیم را انتخاب کرده اید تا زمانی که این شرکت‌ها وارد بورس نشده‌اند امکان فروش سهام خود را ندارید و باید تا اطلاع ثانوی صبر کنید.

سوال ۵: سهام عدالت را بفروشیم یا نگه داریم؟

پاسخ به این سوال به نیاز فرد سهامدار به مبلغ سهام عدالت بستگی دارد، اما به طور کلی با توجه به وضعیت خوب بورس و امکان بالا رفتن ارزش آن و اینکه قرار است سهام عدالت، ضامن تسهیلات بانکی شود پیشنهاد می‌شود فعلاً از فروش آن خودداری شود مگر اینکه وضعیت بورس تغییر کند.

سوال ۶: سفارش فروش سهام عدالت را به بانک داده ام، چه زمانی وجه را واریز می‌کند؟ آیا این موضوع که بانک‌ها سهام عدالت را به قیمت ۴۵۰ هزار تومان فروخته‌اند صحت دارد؟ بانک، وجه را واریز کرده است اما کمتر از سی درصد سهام عدالت من است، چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

بانک‌ها چند روزی این امکان را داشتند تا از مردم برای فروش سهام عدالتشان وکالت بگیرند اما در این وکالتنامه نوشته نشده بود که بانک چه زمانی و چه سهامی را خواهد فروخت لذا بانک، هر زمان که بتواند سهام عدالت افرادی که به او وکالت داده اند را بفروشد، به اندازه ارزش سهام عدالت در آن روز مبلغ را واریز می‌کند.

بنابراین ممکن است بانک، امروز سهام عدالت را بفروشد اما چند روز آینده به حساب سهامداران واریز کند و در این چند روز ارزش سهام عدالت بیشتر از پیش شده باشد اما بانک مبلغ همان روزی که سهام را فروخته است، واریز می‌کند.

نکته دیگر این است که در حال حاضر ۳۶ شرکت بورسی در سهام عدالت وجود دارد، اگر شخص خود با استفاده از سامانه کارگزاری‌ها سهام عدالت را بفروشد، می‌تواند انتخاب کند که کدام سهام را به فروش برساند اما بانک، هیچ تعهدی ندارد که کدام سهام را خواهد فروخت و به انتخاب خود ۳۰ درصد از سهام عدالت موکل خود را می‌فروشد بنابراین ممکن است این رقم حتی کمتر از سی درصد کل ارزش روز باشد و یا ممکن است رقم بانک‌های مختلف با هم تفاوت کند اما باید توجه داشت که اولاً رقم ۴۵۰ هزار تومان کاملاً کذب است دوماً با تحقیق‌های میدانی، مشاهده شده که رقم واریزی، کمی کمتر از سی درصد ارزش کل سهام عدالت فرد بوده است.//مهراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.