مکانیزمهای انتخاب بازار


منبع: شیرآلات کاویان | ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارد

مکانیزمهای انتخاب بازار

چکیده: در قیاس با رشد روز افزون استفاده از پورتفوی ها و نیز با وجود ادبیات غنی آن، همچنان موضوعات و سؤالات بی پاسخ فراوانی در این زمینه وجود دارد. همچنین، بازارهای بورس ایران، به عنوان بازارهایی رو به رشد، نیازمند پژوهش های بومی در پاسخ به این سؤالات و موضوعات می باشد. هدف از این پژوهش، ارائه ی ابزاری مفید و کارا برای کمک به متخصصین و محققین، در تئوریِ انتخاب پورتفوی است. پژوهش، ضمن بررسی جامع ادبیات موضوع و پیشرفت ها و گسترش های صورت پذیرفته در زمینه ی انتخاب و بهینه سازی پورتفوی، به مروری بر انواع مسائل و روش های بهینه سازی پرداخته، با مناسب تشخیص دادن روش های ابتکاری، به اعمال چهار الگوریتم ابتکاری جدید و پُر کاربرد ژنتیک، ترکیب ژنتیک و نلدر-مید، گروه ذرات(کوچ پرندگان) و رقابت استعماری بر مسئله ی بهینه سازی پورتفوی در بازار بورس اوراق بهادار تهران و از بین سهام 50 شرکت برتر می پردازد؛ تا سبدهایی بهینه، دارای ریسک کمینه و بازده بیشینه –به طور همزمان- را انتخاب نماید. همچنین، در این پژوهش، جهت دستیابی به نتایجی در زمینه ی چگونگی گزارشگری نرخ بازدهی، برای اثربخشی و کارایی بالاتر (بازدهی ماهانه در مقابل سالانه) به تشکیل دو پورتفوی مختلف با استفاده از هر الگوریتم و به کمک ورودی های سالانه و ماهانه پرداخته می شود. در ادامه، جهت سنجش و مقایسه ی عملکرد سه گروه الگوریتم ها، خبرگان و نیز تازه کارهای بازار بورس با یکدیگر، با ارائه ی تعریفی از دو گروه آخِر، به جمع آوری سبدهای منتخب آن ها توسط پرسشنامه ، پرداخته خواهد شد. کلّیه ی پورتفوی های پژوهش، یعنی هشت سبد منتخب الگوریتم ها، چهل سبد منتخب کارگزاران به عنوان نمونه ی خبرگان و چهل و سه سبد منتخب سرمایه گذاران فردیِ حاضر در تالار بورس به عنوان نمونه ی تازه کارها، در شرایط واقعی بازار بر دوره ای شش ماهه که از آن با عنوان دوره ی آزمون یاد می شود، اعمال می گردند؛ به عبارت دیگر، به طور فرضی امّا در بازار واقعی، طبق این پورتفوی ها، سهام خریداری و به مدت شش ماه با استراتژی منفعلانه، نگهداری می شوند. در نهایت، عملکرد هر سه گروه بر اساس مقیاس های تعدیل شده بر مبنای ریسک برای سنجش عملکرد پورتفوی، محاسبه شده، بر اساس فرضیات اصلی و فرعی پژوهش، مورد آزمون آماری تحلیل واریانس تک-عاملی و آزمون تعقیبی شِفِه قرار می گیرند تا مقایسه های آماری، بین متوسط عملکرد این سه گروه صورت پذیرد. نتایج آشکار می سازند که تفاوت معناداری بین متوسط عملکرد سبدهای منتخب خبرگان و متوسط عملکرد الگوریتم ها وجود ندارد، همچنین هر دو رویکرد، در دوره ی آزمون، به طور متوسط بهتر از پورتفوی بازار عمل نموده، به بازدهی بالاتری دست یافته اند. سرعت همگرایی الگوریتم ها در رسیدن به پاسخ بهینه نیز، مناسب و معقول می باشد. امّا متوسط عملکرد تازه کارها، با متوسط مکانیزمهای انتخاب بازار عملکرد این دو رویکرد تفاوت معناداری دارد، به طوری که در بررسی های آزمون تعقیبی شِفِه، مشخص شد که متوسط عملکرد خبرگان و الگوریتم ها، در سطح معناداری بهتر از عملکرد تازه-کارها بوده است. متغیرِ نوع اطلاعات ورودی (ماهانه یا سالانه) نیز، تأثیر معناداری بر عملکرد سبدها ایجاد نکرده بود. با توجه به این یافته ها، نتیجه گیری های پژوهش عبارتند از موارد ذیل: اوّلاً، از آنجا که عملکرد الگوریتم ها و سازگاری آن ها با حل مسئله ی پورتفوی تأیید شد، به خبرگان که هم اکنون جهت تشکیل سبد به صرف منابع هنگفت مالی، انسانی و . می پردازند، استفاده از روش های پژوهش به شدّت توصیه می شود، و بدینوسیله، خبرگان قادر به دستیابی به اثربخشی یکسان و کارایی بالاتر خواهند بود. ثانیاً، با توجه به مزایای عمده ی تشکیل پورتفوی، آماتورها به تشکیل و نگهداری پورتفوی تشویق می شوند، امّا از آنجا که در پژوهش، نشان داده شد که مهارتی در این امر ندارند، استفاده از الگوریتم های پژوهش، دست کم در بدو امر، برای آن ها رویکردی هوشمندانه است. بخشی از آن ها که توان مالیِ خرید و نگهداری سبدی سهام را ندارند نیز، به خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری رهنمون می شوند تا به طور غیرِمستقیم، صاحب پورتفوی شوند. ثالثاً، با توجه به عملکرد یکسان سبدهای منتخب اطلاعات ماهانه و سالانه، استفاده از اطلاعات سالانه، به دلیل حجم محاسباتی پایین تر و بنابراین کارایی بالاتر و با حفظ اثربخشی یکسان، در مقایسه با همتاهای ماهانه، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود. در نهایت، با توجه به آن که الگوریتم ها صرفاً از اطلاعات تاریخی جهت تشکیل پورتفوی استفاده نمودند، و عملکرد قابل قبولی در مقایسه با پورتفوی بازار و خبرگان داشتند، شکل ضعیف فرضیه ی بازار کارا که بیانگر هضم و انعکاس اطلاعات تاریخی در قیمت سهام است، در بازار بورس تهران زیر سؤال رفته، تا حد زیادی مورد تردید قرار می گیرد. دسته بندی بر اساس ژورنال های ادبیات اقتصادی (JEL classification): G11 ; C63 ; C61

#مدیریت و بهینه سازی پورتفوی (سبد سهام) #تئوری مدرن پورتفوی #بهینه سازی ابتکاری و تکاملی #الگوریتم ژنتیک #الگوریتم ترکیبی ژنتیک و نلدر-مید #الگوریتم گروه ذرات (PSO) #الگوریتم رقابت استعماری #خبرگان بورس #تازه کارهای بورس.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: نیم‌گروه، گروه، گروه دوری، p-گروه، گراف توانی، گراف همبند، همبندی، گروه دووجهی، گروه دودوری]

[کلیدواژه ها: ریسک سرمایه‌گذاری در بخش برق، مکانیزمهای انتخاب بازار بهینه‌سازی سبد، بهینه‌سازی ریسک سبد، انرژی‌های تجدیدپذیر]

[کلیدواژه ها: بهینه سازی سبد پروژه، الگوریتم های تکاملی، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری ]

[کلیدواژه ها: شاخص حاکمیت شرکتی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی، نقدشوندگی سهام، بازده سهام، آمیهود تعدیل شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: بهینه سازی، برنامه ریزی تولید، محدوده نهایی، بهینه سازی هوشمند، الگوریتم رقابت استعماری]

[کلیدواژه ها: عیار حد، عیارهای حد بهینه، بهینه سازی، ارزش خالص فعلی (NPV)، روش جستجوی نسبت طلایی، الگوریتم رقابت استعماری (ICA)، معدن سنگ آهن گل گهر]

مقایسه میزان نوسانات بازارهای مالی

مقایسه میزان نوسانات بازارهای مالی

بازارهای مالی بازارهایی هستند که امکان معامله تعهدات و ابزارهای مالی را برای افراد فراهم می کنند که در آن تقابل عرضه و تقاضای این اسناد صورت می گیرد. در واقع می توان گفت بازارهای مالی عبارت است از بازارهایی که دارایی های مالی مانند اوراق قرضه، سهام و . در آن مبادله می شوند. در این مقاله قصد داریم به مقایسه میزان نوسانات بازارهای مالی از جمله بورس، فارکس، کریپتو، طلا، سکه و همچنین مسکن بپردازیم.

بازارهای مالی و وظایف آنها

بازارهای مالی و وظایف آنها

خرید دارایی های مالی، یکی از راه های سرمایه گذاری می باشد. این دارایی ها برعکس دارایی های واقعی مانند اتومبیل و وسایل منزل، می توانند برای اقتصادها ارزش افزوده ایجاد کنند. بازارهای مالی وظایف متعددی دارند که شامل این موارد می باشد:

- قیمت گذاری ریسک و فراهم کردن مکانیسم ادغام

- تخصیص بهینه منابع

- انتشار اطلاعات در بین تامین کنندگان وجوه مالی

- اداره و کنترل بنگاه ها و مدیران به کمک واسطه های مالی

- ایجاد سهولت در نظام مالی تجارت و مبادلات

مقایسه میزان نوسانات بازارهای مالی

در تمام بازارهای مالی ذکر شده، همواره نوسانات زیادی وجود دارد. نوسانات اشاره به تغییرات سریع و مکرر قیمت ها دارد. سرمایه گذاران باید در زمان انتخاب اندازه پوزیشن، شناسایی نقاط ورود و خروج، نوسانات بازار مالی مدنظر را مورد توجه قرار دهند. هر چه میزان نوسانات یک دارایی بیشتر باشد، معاملات دارای ریسک بالاتری هستند. در واقع می توان گفت نوسانات بازارهای مالی، معیاری برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری می باشد.

1- بازار بورس اوراق بهادار

مقایسه میزان نوسانات بازارهای مالی

بازار بورس اوراق بهادار بازاری برای خرید و فروش اوراق مالکیت و اوراق قرضه می باشد. این بازار میان تامین کننده سرمایه های کلان و خرد با متقاضیان سرمایه، یک پل ارتباطی برقرار می کند. بازار بورس توانسته فرآیند خرید و فروش ابزارهای مالی را تسهیل می کند. بازار بورس در ایران انواع مختلفی دارد، از جمله بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی. برای بررسی بورس از دیدگاه خرد، عواملی مانند بازدهی، میزان نقد شوندگی، تنوع گزینه های سرمایه گذاری و همچنین قابلیت سرمایه گذاری را باید در نظر گرفت. میزان بازدهی بازار بورس طی 5 سال گذشته (تا پایان 25 فرودین 1400) 1٬718% بوده است که بازدهی خوبی را نشان می دهد. این بازار توانسته با پس اندازهای جزئی و راکد سرمایه گذاران و به کار گیری آنها در امور تولید و تامین مالی کارخانه ها، کسب و کارها و موسسه ها باعث رشد اقتصاد کشور شود. کنترل تورم، حجم پول و میزان نقدینگی از دیگر مزایای بورس می باشد. نرخ دلار بر نوسانات بازار بورس تاثیر دارد و بازار بورس به عنوان تابعی از نرخ ارز می باشد.

2- بازار فارکس

بازار فارکس و نوسانات بازارهای مالی

معاملات در فارکس همیشه به شکل جفت ارز بوده است. یعنی زمانی که یک سرمایه گذار، ارزی را در این بازار خریداری کرده است، در همان لحظه ارز دیگری را به فروش رسانده است. بنابراین سرمایه ها در این بازار همواره در حال گردش می باشد. در این بازار نیز برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، از تحلیل های بنیادی و فاندامنتال استفاده می شود. این بازار فاقد بازه نوسانی می باشد و معمولا نوسانات آن به صورت ذاتی بسیار زیاد است. در صورتی که میزان نرخ مبادله یک جفت ارز نوسانات زیادی را در یک بازه زمانی کوتاه مدت تجربه کند، این جفت ارز یک جفت ارز با نوسان بالا محسوب می شود. برخی از جفت ارزها در بازار فارکس نسبت به بقیه جفت ارزها نوسان بیشتری دارند. برای مثال ارزهای بازارهای نوظهور (مانند لیر ترکیه، روپیه هند و پزو مکزیک)، نسبت به جفت ارزهای اصلی یا ارزهای امن (مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس)، نوسانات بیشتری را تجربه می کنند.

عوامل اقتصادی از جمله اصلاحات سیاسی مالی و تغییرات نرخ بهره باعث ایجاد نوسانات فارکس می شود. از دیگر عوامل موثر در نوسانات بازار می توان به تحولات سیاسی در سراسر جهان اشاره کرد. نوسانات در بازار فارکس یک امر عادی است و فقط افرادی در این بازار موفق هستند که با این نوسانات بتوانند تعامل داشته باشند. نوسانات در این بازار شامل نوسانات تاریخی، نوسانات ضمنی و نوسانات بازار می باشد. هر چه حجم معاملات در بازار فارکس بیشتر باشد، باعث کاهش احتمال دستکاری در معاملات و نرخ می شود.

3- بازار کریپتو

بازار کریپتو

یکی دیگر از بازارهای مالی که نوسانات زیادی را از زمان آغاز پیدایش تاکنون تجربه کرده است، بازار ارزهای دیجیتال می باشد. این بازار نیز مشابه بازار فارکس فاقد بازه نوسانی است با این تفاوت که در پایان هر هفته نیز فعالیت دارد. نوسانات بازار برای سرمایه گذارانی که به دنبال خرید و فروش رمز ارزها در بازه های زمانی کوتاه مدت هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. این تریدرها برای این که بتوانند نهایت استفاده را از نوسان ها داشته باشند، نقاط خرید و فروش را شناسایی می کنند.

تریدرها با استفاده از میانگین متحرک، اندیکاتورها (مانند باند بولینگر Bollinger Bands)، تحلیل فاندامنتال، تشخیص محدوده‌های ثابت نوسان و همچنین در نظر گرفتن روند بیت کوین می توانند نوسانات بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کنند. برای مثال بیت کوین به عنوان با ارزش ترین ارز دیجیتال، تاثیر زیادی بر قیمت سایر رمز ارزها دارد. به این صورت که معمولا با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر آلت کوین ها نیز افزایش می یابد و بالعکس. سرمایه گذاران و تریدرها نباید از اخبار و رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال غافل شوند.

4- بازار مسکن

در بازار مسکن به دلیل این که میزان عرضه در مقایسه با تقاضا کمتر می باشد، نوسانات زیادی ایجاد شده است. به طوری که طبق بررسی ها مشخص شد در 50 سال گذشته، قیمت مسکن حتی برای یکبار هم کاهش پیدا نکرده و تنها در مواقعی راکد مانده است. میزان نوسانات مسکن در مقایسه با نوسانات بازار طلا و سکه بسیار شدیدتر بوده است. به طور کلی میزان نوسان بازار مسکن قابل اندازه گیری نیست و این نوسانات به عوامل مختلفی از جمله میزان عرضه و تقاضا، قیمت زمین و مصالح و هزینه های مجوز ساخت بستگی دارد. نرخ ارز و دلار نیز بر نوسانات بازار مسکن تاثیر دارد به این صورت که با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز به سرعت افزایش می یابد.

5- بازار طلا و سکه

طلا و سکه یکی از گزینه های محبوب برای سرمایه گذاری از زمان های قدیم می باشد. سرمایه گذاری در طلا در صورت بروز هر گونه بحران مالی یک راه حل مطمئن تلقی می شود. بازار طلا و سکه نیز یک بازار پر نوسان است که نوسانات آن تحت تاثیر اخبار و رویدادها، میزان عرضه و تقاضا قرار دارد. همچنین نوسانات طلا بستگی زیادی به قیمت دلار دارد و رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. این در حالی ست که نرخ طلا رابطه معکوسی مکانیزمهای انتخاب بازار با نرخ بهره دارد به طوری که کاهش نرخ بهره، تقاضا برای طلا افزایش می یابد. همچنین با افزایش نرخ تورم، تقاضا برای طلا نیز افزایش می یابد.

۴ نکته طلایی در انتخاب کلید و پریز

۴ نکته طلایی در انتخاب کلید و پریز

نکته ای که در خرید کلید و پریز بایستی مورد توجه قرار گیرد، به ترتیب ایمنی، جنس و ظاهر، مکانیزم و قیمت آن ها می باشد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام لایت هوم، این قطعات مستقیماً با انرژی برق در ارتباط هستند، بنابراین در ساخت آن ها توجه به نکات اصلی اهمیت بسزایی دارد. امروزه متناسب با هر نوع کاربردی که این محصول دارد، از کلید و پریزهای مخصوص و مرتبط با آن فضا استفاده می شود.

برای رساندن بهتر مفهوم به این مثال توجه کنید: در فضاهای باز و یا مرطوب از نوع کلید و پریز ضد آب و برای استفاده از کلید و پریز در دکوراسیون داخلی از کلید و پریز هایی بهره می بریم که نیازی به درجه حفاظت ندارند. این امر نشان دهنده استفاده مکانیزمهای انتخاب بازار متناسب کلید و پریز در هر فضا می باشد.

البته این قطعات کاربردی در مدل های مختلف با رنگ های گوناگون و بر اساس سلیقه و بودجه افراد انتخاب و خریداری می شوند. در ادامه به بررسی این نکات مهم و اساسی کلید و پریز می پردازیم.

نکته اول برای خرید: ایمنی کلید و پریز

در هنگام خرید کلید و پریز برق اولین معیاری که باید مورد توجه قرار دهید، ایمنی آن است. پریز برق و کلید برق هر دو باید امنیت لازم را داشته باشند، چرا که برق هم قابلیت اشتعال دارد و هم خطر برق گرفتگی.

بعضی از کلید و پریزهای جدید، از پلی امیدهای نسوز استفاده کرده ‌اند که از آتش گرفتن جلوگیری می ‌کند و یک حلقه فنری در گلوگاه سوراخ ‌های پریز برق در نظر گرفته شده، که مانع از اشتعال و جرقه می ‌شود.

بعضی از برندهای ایرانی برای پریز برق خود یک درپوش پلاستیکی در نظر گرفته ‌اند تا کودکان نتوانند دست خود یا جسمی را مکانیزمهای انتخاب بازار داخل پریز کنند و خطرآفرین باشند.

کلید و پریزهای ضد آب نیز در بازار موجود است، که می ‌توانید برای ایمنی بیشتر و جلوگیری از برق گرفتگی برای محیط ‌هایی مثل حمام و سرویس بهداشتی از این نوع استفاده کنید.

نکته دوم برای خرید: جنس و ظاهر کلید پریز

امروزه انواع کلید و پریز با جنس ‌های مختلف در بازار موجود است، از جمله متریال های مصرفی می توان به پلاستیکی، چرم، چوب، برنج و حتی کریستال اشاره کرد. اگر انتخاب شما کلید و پریز پلاستیکی است باید مطمئن شوید که جنس پلاستیک مرغوب است و در هنگام نصب یا استفاده به راحتی نمی ‌شکند.

مثلا به طور معمول کلید و پریز های با جنس فلز در طولانی مدت با پوشش رنگی مناسب نه زنگ می ‌زنند و نه پوسیده می‌ شوند و ظاهری زیبا نیز دارند که می ‌توان با هر نوع دکوراسیون منزل آن را تطبیق داد. بنابراین انتخاب جنس مرغوب و با کیفیت که پس از مدتی نیاز به تعویض نداشته باشید، یک رکن اساسی انتخاب کلید و پریز محسوب می شود.

نکته سوم برای خرید: مکانیزم کلید پریز

کلیدهای روشنایی در گذشته تنها به دو مدل سویچی و مکانیکی یا همان شاسی دار در بازار موجود بوده است. در حال حاضر با پیشرفت علم و تکنولوژی در این زمینه، مکانیزم های جدیدی مانند لمسی، تایمری، حساس به حرکت، حساس به صدا، کارتی و فوتو الکتریک به بازار عرضه، ارائه شده است.

البته هر کدام از این نوع کلید و پریز ها حتما متناسب با فضای مورد نظر و عملکرد درخواستی که نسبت به روشنایی آن محیط داریم باید تهیه و نصب گردد.

نکته چهارم برای خرید: قیمت کلید پریز

قیمت کلید و پریز با توجه به جنس و مدل آن متفاوت است. بی شک مدل های لوکس به دلیل کیفیت و طراحی منحصر به فرد قیمت بالاتری دارند. کلید و پریز برق با توجه به متریال و مکانیزم های متفاوت، قیمت‌ های مختلفی دارند.

قیمت‌ کلید و پریز برق ساده از معمول ترین شروع می ‌شود و با توجه به کارایی، جنس به کار رفته در آن و زیبایی قیمت آن نیز افزایش پیدا می ‌کند. انواع کلید و پریز برق هوشمند گران ‌تر از انواع ساده هستند. بعضی از سودجویان با کپی کردن از ظاهر یک کلید و پریز مرغوب و با کیفیت و با برندی مشهور و معتبر،‌ اقدام به فروش آن با قیمتی پایین ‌تر از مدل اصلی می ‌کنند.

در نظر داشته باشید که همواره برای خرید کلید و پریز مرغوب یا به نمایندگی برند مورد نظرتان بروید یا از فروشگاه ‌های معتبر خرید خود را انجام دهید تا مشکلی پیش نیاید.

مقالات ISI بازار برق : 243 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

بازار برق سیستمی است برای خرید و فروش برق به صورت عرضه و تقاضا که به منظور تعیین قیمت برق می‌شود. در سیستم جدید صنعت برق، برعکس ساختار قدیم آن که تولید، توزیع و انتقال، مدیریتی واحد داشت، سیستم‌های نامبرده به صورت مستقل عمل می‌کنند. در این میان بازار برق به عنوان واسطی بین سیستم‌های مذکور عمل خواهد کرد و ساختار اقتصادی صنعت برق را به چهار بخش عمده‌فـروش، ترانزیـت، خریـد عمـده و خـرده‌فروش تقسیم می‌نماید. در بازار عمده‌فروشی، مالکین نیروگاه‌ها برق تولیدی خود را در بازار ارائه می‌نمایند.

در این صفحه، تعداد 243 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازار برق آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

مکانیزم عملکرد انواع شیر آلات و قیمت آنها

 مکانیزم عملکرد انواع شیر آلات و قیمت آنها

انواع شیرآلات بهداشتی و قیمت شیرآلات بر اساس مکانیزم عملکرد متفاوت است. شناسایی با انواع شیرآلات موجب انتخاب نوع درست و مناسب این نوع کالا می شود.

انواع شیرآلات روشویی، توالت، دوش و ظرفشویی در یکی از انواع دسته بندی های شیرآلات کلاسیک، اهرمی، توکار، شیرآلات هوشمند و پدالی قرار می گیرند. پیش از خرید شیرآلات، واجب است با انواع شیرآلات آشنایی داشته باشید تا بتوانید مناسب‌ترین آنها را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید. پس از خواندن این مقاله قادر خواهید بود با مقایسه صحیح و اصولی انواع شیرآلات ساختمانی و بهداشتی در کنار بررسی قیمت شیرآلات، شانس انتخاب بهترین شیرآلات را افزایش دهید.

قیمت شیرآلات

یکی از مهم ترین و اولین فاکتورهایی که در هنگام خرید شیرآلات بهداشتی مورد توجه قرار می گیرد، قیمت شیرآلات است. قیمت شیرآلات ساختمانی در هنگام انتخاب شیرآلات نباید به عنوان تنها عامل در نظر گرفته شود. شما به عنوان خریدار شیرآلات بهداشتی باید عوامل زیر را نیز در نظر داشته باشید؛ چرا که شیرآلات از جمله تجهیزاتی است که هر چندین سال یک بار خریداری می شود و بهتر است دچار ایراد و اشکال نشود.

دامنه قیمت شیرآلات، از قیمت شیرآلات ارزان تا لوکس را شامل می شود. بیشتر افراد هنگام خرید شیرآلات بهداشتی، تنها به برند و قیمت شیرآلات توجه دارند. در حالی که مواردی مانند جنس، کیفیت و گارانتی در نظر گرفته نمی شوند. کیفیت شیرآلات، لزوماً با مشاهده ظاهر و یا سبک سنگین کردن شیرآلات با دست قابل تشخیص نیست. به طور مثال، شیرآلات ارزان قیمتِ باکیفیت نیز ممکن است از نظر وزنی سبک باشند. وزن شیرآلات، نشان دهنده میزان مواد اولیه به کار رفته در تولید شیر و عامل مهمی در تعیین قیمت شیرآلات است؛ اما سنگین بودن شیرآلات، نشان دهنده کیفیت بالا نیست. بلکه استاندارد بودن مواد اولیه، مهمترین عامل در تعیین کیفیت شیرآلات است.

انواع شیرآلات

همانطور که گفته شد شیرآلات بهداشتی دارای انواع گوناگونی است که هر یک عملکردی منحصر به فرد دارند. در ادامه با انواع شیرآلات بهداشتی و ساختمانی آشنا خواهید شد.

شیرآلات ساختمانی کلاسیک

همانطور که از اسم شیرآلات کلاسیک پیداست، این نوع شیرآلات نسل قدیمی شیرآلات هستند. شیرآلات کلاسیک دو دستگیره جداگانه آب سرد و گرم دارند که هر یک به طور مجزا در تنظیم دما و فشار آب تاثیر می گذارند. دستگیره سمت راست شیر مربوط به آب سرد و دستگیره سمت چپ، مربوط به آب گرم است. قطعه ای به نام مغزی در ساختار داخلی هر دستگیره پیچی شیرآلات کلاسیک تعبیه شده است که نقش اصلی را در برقراری جریان و میزان آب خروجی دارد.

شیرآلات روشویی و ظرفشویی کلاسیک به انواع دوپایه و تکپایه تقسیم می شوند. برای نصب شیرآلات روشویی دوپایه، به سینکی داری دو سوراخ با فاصله استاندارد نیاز است و برای نصب شیرآلات تکپایه، همان سینک های معمول امروزی با یک سوراخ مناسب است. البته شیرآلات کلاسیک دیواری نیز وجود دارند که مانند شیر توالت و دوش کلاسیک جهت نصب به دو سوراخ بر روی دیوار نیاز دارند.

شیرآلات ساختمانی اهرمی

ساختار و مکانیزم شیرآلات اهرمی با مدل های کلاسیک متفاوت است. در شیرآلات اهرمی، قطعه ای به نام کارتریج، جایگزین دو عدد مغزی در شیرهای کلاسیک شده است. کارتریج شیرآلات دارای دو سطح سرامیکی صیقلی است که بر روی هم آب بندی شده اند. با حرکت دادن دسته اهرمی شیر توسط کاربران، سرامیک های کارتریج در راستای افقی بر روی یکدیگر می لغزند مکانیزمهای انتخاب بازار و مجراهای خروجی آب در سطح سرامیک ها باز و بسته می شوند.

شیرآلات بهداشتی اهرمی دارای یک دستگیره اهرمی هستند که با حرکت دادن آن به بالا و پایین جریان آب برقرار و قطع می شود و با حرکت دادن آن به چپ و راست دمای آب تنظیم می شود. در ساختار داخلی شیرآلات اهرمی قطعه ای به نام کارتریج یا مغزی شیر اهرمی وجود دارد که تمام این فرایندهای نسبتاً پیچیده را انجام می دهد و توسط دسته شیرآلات اهرمی کنترل می شود. کار با شیرآلات اهرمی ساده تر است و این نوع شیرآلات دوام بسیار بالایی دارند. در صورت بروز هر گونه مشکل نیز، قطعات این مدل ها به راحتی در بازار یافت می شوند و تعمیر آنها به سرعت انجام می گیرد. ظاهر شیرآلات اهرمی زیباتر است و تنوع رنگی بیشتری نیز دارند.

انواع شیرآلات ساختمانی هوشمند

شیرآلات هوشمند که نسل جدیدی از شیرآلات بهداشتی است، برای استفاده در سرویس های بهداشتی عمومی بسیار کاربردی است. در کار با این نوع شیرآلات، نیازی به تماس دست با شیر نیست و علاوه بر رعایت بیشتر بهداشت، باعث صرفه جویی بیشتر در مصرف آب نیز می شود. شیرآلات هوشمند به انواع چشمی و لمسی دسته بندی می شود. در شیرآلات چشمی زمانی که دست کاربر در جلوی شیر قرار می گیرد، آب وصل می شود و پس از چندین ثانیه به طور خودکار قطع می شود. در شیرآلات لمسی، جریان آب با کوتاه ترین لمس شیر توسط هر بخش از دست کاربر برقرار و با تماسی مجدد قطع می شود.

انواع شیرآلات ساختمانی توکار

شیرآلات ساختمانی توکار یکی از محبوب ترین ترندهای انواع شیرآلات است که معمولاً برای دکوراسیون خانه های لوکس جذابیت دارد. قیمت شیرآلات توکار به نسبت شیرآلات رایج بالاتر است و دلیل این نکته ساز و کار پیچیده تر آن است که درون دیوار نصب می شود. تنها بخش مورد نیاز کاربر یعنی پنل تنظیم دمای آب و یا دستگیره باز و بسته کردن جریان آب بر روی دیوار و در دسترس کاربران قرار می گیرد.

با پیشرفت تکنولوژی انواع شیرآلات به بازار عرضه شده است. انتخاب از میان انواع شیرآلات بهداشتی و ساختمانی به جنس، کیفیت، گارانتی، کاربرد مورد نظر شما و قیمت انواع شیرآلات بستگی دارد. هر از انواع شیرآلات اهرمی، شیرآلات کلاسیک، شیرآلات هوشمند (مانند شیرآلات چشمی و دیجیتال)، شیرآلات توکار، پدالی و شیرآلات لمسی مکانیزم عملکرد منحصر به فرد و مزایا و معایب گوناگونی دارند.

خرید انواع شیرآلات

امروزه در هنگام خرید شیرآلات با تنوع گسترده ای از انواع شیرآلات رو به رو می شوید که هر یک از نظر مکانیزم عملکرد و کاربرد متفاوت هستند. آشنایی با این تفاوت ها به شما در جهت انتخاب بهترین مدل یاری می رساند. فروشگاه اینترنتی شیرآلات کاویان (https://www.kavianhamafza.com) در کنار معرفی مکانیزم انواع شیرآلات بهداشتی و ارائه قیمت انواع شیرآلات، تاریخچه مختصری از ایده تولید هر یک از محصولات خود ارائه کرده است.

source

منبع: شیرآلات کاویان | ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.