واگرایی پیشرفتهعصر اعتبار

آموزش واگرایی

یکی از مزایای استفاده از اندیکاتور این است که میتوانیم واگرایی و همگرایی را مشخص کنیم. از آنجایی که این بحث بسیار مهمی است، پس این بحث را بصورت جداگانه در یک مقاله بررسی میکنیم. در این مقاله قدرت واگرایی را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا مفهوم واگرایی را تعریف میکنیم، سپس بررسی میکنیم که چرا واگرایی و همگرایی ابزار بسیار مهم و قدرتمندی است.

واگرایی و همگرایی چیست؟

همگرایی یعنی دو خط بهم نزدیک شوند. واگرایی یعنی دو خط از هم دور شوند. وقتی یک جفت ارز همگرا میشود بدین معنی است که قیمت و مونتوم در یک جهت هستند و قیمت حرکات آرامی دارد.

وقتی جفت ارز واگر میشوند، بدین معنی است که قیمت و مومنتوم در یک جهت نیستند. این منجر به حرکات تند قیمتی میشود و احتمال برگشت افزایش میابد.
تحلیل همگرایی-واگرایی، در واقع قدرت یک دارایی در یک زمان را با قدرت آن در زمان دیگر مقایسه میکند.

سپس آنها را با هم مقایسه میکند. سپس تحلیلگر شخیص میدهد که آیا دارایی مورد نظر قوی شده است یا تضعیف شده است؟

چرا این بحث اهمیت دارد؟

ابزار واگرایی و همگرایی، یک روش بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی این روش این است که یک متد تاخیری نمیباشد.

بلکه همانند پرایس اکشن، متد واگرایی و همگرایی نیز ابزار بسیار قدرتمندی در پیش بینی حرکات آتی قیمت میباشد.

که این برخلاف اندیکاتورهاست که تاخیری میباشند و بعد از شکل گیری پرایس اکشن، سیگنال میدهند.

واگرایی و همگرایی یک متد بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی واگرایی این است که منجر به نوسانات شدید میشود.

به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی زمانی واگرایی شدید دارد که در مرحله تغییر جهت باشد یعنی قرار است یک سوئینگ ماژور شکل بگیرد.

افزایش نوسانات، منجر به ایجاد فرصت های معاملاتی زیادی میشود. پرایس اکشن همیشه جدیدترین اطلاعات را در اختیار ما قرار میدهد.

درک قیمتها، یک هنر است و کار آسانی نیست. استفاده از سایر متدها برای تایید یک استراتژی و تحلیل میتواند خیلی مفید باشد.

واگرایی و همگرایی بر روی چارت به چه شکل است؟

بر شروع تحلیل میتوانید از MACD استفاده کنید. مک دی نیز همانند اسیلاتور AO، از میانگین های مختلف در چند زمان مختلف استفاده میکند.

اما برخلاف AO، مک دی از قیمتهای پایانی و میانگین متحرک نمایی استفاده میکند. به این دلیل از میانگین متحرک نمایی استفاده میشود که تاکید بیشتری بر آخرین روند داشته باشیم.

تایم فریم مورد استفاده در مک دی عبارتست از ۹ دوره، ۱۲ دوره و ۲۶ دوره. معامله با واگرایی یک قانون کلیدی و مهم دارد.

اگر قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، آنگاه اسیلاتور نیز باید سقف بالاتر شکل بدهد. اگر قیمتها، کف پایینتر شکل بدهند، آنگاه اسیلاتور هم باید کف پایینتر شکل بدهد.

این جمله را باید پرینت بگیرید و آن را در کنار صفحه کاپیوتر خود بچسبانید. در مواقعی که این اتفاق نیوفتد(یعنی سقف و کف اسیلاتور در راستای قیمت نباشد)، به این معنی است که اتفاقات مشکوکی در حال رخ دادن است.

در اینحالت تحلیلگر باید بدنبال شواهد بیشتری بگردد که رفتار قیمت را تایید کنید و حرکت آتی را تشخیص دهد.

واگرایی-همگرایی زمانی قابل بررسی است که قیمت یکی از حالات زیر را شکل داده باشد:

 1. سقف بالاتر داشته باشیم
 2. کف پایینتر داشته باشیم
 3. سقف دوقلو داشته باشیم
 4. کف دوقلو داشته باشیم

اندیکاتور مک دی و AO، بهترین اندیکاتورها برای بررسی چنین حالاتی هستند. RSI نیز متد دیگری است که میتوانیم از آن استفاده کنیم.

من استفاده از AO را ترجیح میدهم. طبق این اندیکاتور واگرایی زمانی اتفاق می افتد که هیستوگرام ها نشان دهند که مومنتوم کاهش یافته است و خط صفر رسیده است.

اگر دو تا کف یا سقف متوالی داشته باشیم که در آنها هیستوگرام به سمت خط صفر برنگشته باشد، آنگاه این بدین معنی است که واگرایی درستی نداریم.

به اینها میگوییم واگرایی بد. اکثر اوقات اگر تریدر در چارت ۱ دقیقه ای زوم کند، آنگاه میتوانید واگرایی مناسبی را ببیند.

شکل1 - آموزش واگرایی

چگونه از واگرایی-همگرایی معمولی استفاده کنیم؟

وقتی واگرایی-همگرایی را تحلیل میکنیم، باید به این دقت کنیم که نقاط چرخش بازار در طی زمان چگونه تغییر میکند.

یعنی در طی زمان، آیا سقف ها افزایش میابند یا کاهش؟ کف ها چطور؟ اگر بتوانیم ارتباط بین نقاط چرخش را درک کنیم، آنگاه میتوانیم تریدر خوبی شویم.

واگرایی نشانه توقف روند و برگشت روند است. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمتها، کف پایینتر شکل دهند، اما در اسیلاتور، کف بالاتر داشته باشیم.

معمولا این اتفاق در انتهای یک روند نزولی رخ میدهد. به عبارت دیگر بصورت پیشفرض انتظار داریم که قیمتها و مونتوم در یک جهت حرکت کنند.

یعنی اگر قیمتها، کف پایینتر شکل میدهند، اما اسیلاتور نمیتواند کف پایینتر شکل دهد، آنگاه احتمالا قیمتها برگردند.

عکس اینحالت برای واگرایی منفی صدق میکند. در اینحالت قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، در حالی که اسیلاتور، سقف پایینتر شکل میدهد.

این نوع واگرایی در روند صعودی رخ میدهد. در چنین حالتی، احتمالا قیمتها برگردند.

واگرایی و همگرایی را میتوان به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار داد:

 1. وقتی همگرایی داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه یابد. یعنی برگشت روند محتمل نیست(البته این روش در تایم فریم های پایینتر اعتبار کمتری دارد).
 2. وقتی واگرایی داریم، احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.
 3. وقتی واگرایی دوگانه یا سه گانه داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.

اسیلاتورها، تغییرات مومنتوم را به ما نشان میدهند. یعنی هر چند قیمتها، سقف و کف جدید را نشان میدهند، اما احتمال اینکه مونتوم افزایش یافته باشد کم است.

واگرایی معمولی ابزار مفیدی است که از طریق آن میتوانیم انتهای روند را پیش بینی کنیم. فقط گاهی اوقات، دارایی مورد نظر در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

به همین دلیل باید مراقب باشیم چون استفاده از واگرایی مهارت بالایی میخواهد.

به همیت دلیل همیشه بهتر است از روش های دیگری نیز استفاده کنیم که انتهای روند را تایید کنند.

سایر روش ها برای تایید واگرایی:

یک روش برای تحلیل واگرایی این است که از خط روند و کانال استفاده کنیم. وقتی واگرایی رخ دهد، آنگاه واگرایی پیشرفته خط روند میتواند نشان دهد که روند مورد نظر به پایان رسیده است.

و میتواند نشاندهنده پایان روند باشد. پس یک روش برای معامله با واگرایی این است که صبر کنیم خط روند شکسته شود.

همچنین در اندیکاتورها هم میتوانیم از خط روند استفاده کنیم(یعنی در همان نقطه ای که بر روی قیمتها خط روند رسم کردیم، میتوانیم در همان نقطه بر روی اندیکاتور هم خط روند رسم کنیم).

خط روند مومنتوم، ابزار مهمی برای تشخیص نقاط برگشت و شکست روند است.
نکته مهم، بحث انتظارات در روش واگرایی است.

یعنی تفاوت خیلی زیادی بین اندازه پیپ در برگشت و در اصلاح وجود دارد. پس هر دو را د رک کنید و در برنامه معاملاتی خود لحاظ کنید.

یک راه برای تمیز دادن این دو این است که تایم فریم مورد نظر را بررسی کنید. اگر تریدر، واگرایی را در تایم فریم ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای بررسی میکند، آنگاه احتمالا واگرایی منجر به توقف و یا اصلاح در درون یک روند بزرگتر گردد.

اگر واگرایی در تایم فریم بالاتر شکل بگیرد، آنگاه احتمال برگشت روند بیشتر است. به عبارت دیگر، هر چه تایم فریم بالاتر باشد، تحلیل معتبرتر است.

همچنین اگر واگرایی دوگانه یا سه گانه داشته باشیم، آنگاه احتمال برگشت روند افزایش میابد.

در امواج الیوت، اینحالت در قالب واگرایی بین موج ۳ و ۵ در موج بزرگتر ۳ رخ میدهد. و بعد واگرایی بین موج بزرگتر ۳ و ۵ رخ میدهد.

همچنین برای کاهش ریسک معامله با واگرایی، میتوانیم زمانی که واگرایی در چند تایم فریم رخ میدهد، فقط از تحلیل واگرایی استفاده کنیم.

هر چه واگرایی بین قیمت و مونتوم در تایم فریم های بیشتری رخ دهد، آنگاه احتمال برگش ت روند بیشتر خواهد بود.

چگونه از واگرایی مخفی استفاده کنیم؟

هر چند واگرایی معمولی ابزار مناسبی برای پیش بینی پایان روند است، اما واگرایی مخفی نشاندهنده ادامه روند است.

واگرایی مخفی مثبت زمانی رخ میدهد واگرایی پیشرفته که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی در روند صعودی، زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی منفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

در روند نزولی، واگرایی مخفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

همانند سایر استراتژی های معاملاتی، باید بخاطر داشته باشیم که واگرایی-همگرایی نیز با ریسک همراه است.

تفاوتی ندارد که از چه ابزاری استفاده میکنید(AO،مک دی،RSI)، در هر صورت باید ریسک را پوشش دهید.

در هر صورت، با استفاده از این استراتژی ساده، میتوانید وینریت خود را بالا ببرید و فرصت های معاملاتی زیادی را پیدا کنید.

پس لطفا بک تست بگیرید و از ابزارهای دیگر و تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید تا بتوانید واگرایی و همگرایی را به درستی تایید کنید.

آموزش واگرایی

یکی واگرایی پیشرفته از مزایای استفاده از اندیکاتور این است که میتوانیم واگرایی و همگرایی را مشخص کنیم. از آنجایی که این بحث بسیار مهمی است، پس این بحث را بصورت جداگانه در یک مقاله بررسی میکنیم. در این مقاله قدرت واگرایی را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا مفهوم واگرایی را تعریف میکنیم، سپس بررسی میکنیم که چرا واگرایی و همگرایی ابزار بسیار مهم و قدرتمندی است.

واگرایی و همگرایی چیست؟

همگرایی یعنی دو خط بهم نزدیک شوند. واگرایی یعنی دو خط از هم دور شوند. وقتی یک جفت ارز همگرا میشود بدین معنی است که قیمت و مونتوم در یک جهت هستند و قیمت حرکات آرامی دارد.

وقتی جفت ارز واگر میشوند، بدین معنی است که قیمت و مومنتوم در یک جهت نیستند. این منجر به حرکات تند قیمتی میشود و احتمال برگشت افزایش میابد.
تحلیل همگرایی-واگرایی، در واقع قدرت یک دارایی در یک زمان را با قدرت آن در زمان دیگر مقایسه میکند.

سپس آنها را با هم مقایسه میکند. سپس تحلیلگر شخیص میدهد که آیا دارایی مورد نظر قوی شده است یا تضعیف شده است؟

چرا این بحث اهمیت دارد؟

ابزار واگرایی و همگرایی، یک روش بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی این روش این است که یک متد تاخیری نمیباشد.

بلکه همانند پرایس اکشن، متد واگرایی و همگرایی نیز ابزار بسیار قدرتمندی در پیش بینی حرکات آتی قیمت میباشد.

که این برخلاف اندیکاتورهاست که تاخیری میباشند و بعد از شکل گیری پرایس اکشن، سیگنال میدهند.

واگرایی و همگرایی یک متد بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی واگرایی این است که منجر به نوسانات شدید میشود.

به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی زمانی واگرایی شدید دارد که در مرحله تغییر جهت باشد یعنی قرار است یک سوئینگ ماژور شکل بگیرد.

افزایش نوسانات، منجر به ایجاد فرصت های معاملاتی زیادی میشود. پرایس اکشن همیشه جدیدترین اطلاعات را در اختیار ما قرار میدهد.

درک قیمتها، یک هنر است و کار آسانی نیست. استفاده از سایر متدها برای تایید یک استراتژی و تحلیل میتواند خیلی مفید باشد.

واگرایی و همگرایی بر روی چارت به چه شکل است؟

بر شروع تحلیل میتوانید از MACD استفاده کنید. مک دی نیز همانند اسیلاتور AO، از میانگین های مختلف در چند زمان مختلف استفاده میکند.

اما برخلاف AO، مک دی از قیمتهای پایانی و میانگین متحرک نمایی استفاده میکند. به این دلیل از میانگین متحرک نمایی استفاده میشود که تاکید بیشتری بر آخرین روند داشته باشیم.

تایم فریم مورد استفاده در مک دی عبارتست از ۹ دوره، ۱۲ دوره و ۲۶ دوره. معامله با واگرایی یک قانون کلیدی و مهم دارد.

اگر قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، آنگاه اسیلاتور نیز باید سقف بالاتر شکل بدهد. اگر قیمتها، کف پایینتر شکل بدهند، آنگاه اسیلاتور هم باید کف پایینتر شکل بدهد.

این جمله را باید پرینت بگیرید و آن را در کنار صفحه کاپیوتر خود بچسبانید. در مواقعی که این اتفاق نیوفتد(یعنی سقف و کف اسیلاتور در راستای قیمت نباشد)، به این معنی است که اتفاقات مشکوکی در حال رخ دادن است.

در اینحالت تحلیلگر باید بدنبال شواهد بیشتری بگردد که رفتار قیمت را تایید کنید و حرکت آتی را تشخیص دهد.

واگرایی-همگرایی زمانی قابل بررسی است که قیمت یکی از حالات زیر را شکل داده باشد:

 1. سقف بالاتر داشته باشیم
 2. کف پایینتر داشته باشیم
 3. سقف دوقلو داشته باشیم
 4. کف دوقلو داشته باشیم

اندیکاتور مک دی و AO، بهترین اندیکاتورها برای بررسی چنین حالاتی هستند. RSI نیز متد دیگری است که میتوانیم از آن استفاده کنیم.

من استفاده از AO را ترجیح میدهم. طبق این اندیکاتور واگرایی زمانی اتفاق می افتد که هیستوگرام ها واگرایی پیشرفته نشان دهند که مومنتوم کاهش یافته است و خط صفر رسیده است.

اگر دو تا کف یا سقف متوالی داشته باشیم که در آنها هیستوگرام به سمت خط صفر برنگشته باشد، آنگاه این بدین معنی است که واگرایی درستی نداریم.

به اینها میگوییم واگرایی بد. اکثر اوقات اگر تریدر در چارت ۱ دقیقه ای زوم کند، آنگاه میتوانید واگرایی مناسبی را ببیند.

شکل1 - آموزش واگرایی

چگونه از واگرایی-همگرایی معمولی استفاده کنیم؟

وقتی واگرایی-همگرایی را تحلیل میکنیم، باید به این دقت کنیم که نقاط چرخش بازار در طی زمان چگونه تغییر میکند.

یعنی در طی زمان، آیا سقف ها افزایش میابند یا کاهش؟ کف ها چطور؟ اگر بتوانیم ارتباط بین نقاط چرخش را درک کنیم، آنگاه میتوانیم تریدر خوبی شویم.

واگرایی نشانه توقف روند و برگشت روند است. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمتها، کف پایینتر شکل دهند، اما در اسیلاتور، کف بالاتر داشته باشیم.

معمولا این اتفاق در انتهای یک روند نزولی رخ میدهد. به عبارت دیگر بصورت پیشفرض انتظار داریم که قیمتها و مونتوم در یک جهت حرکت کنند.

یعنی اگر قیمتها، کف پایینتر شکل میدهند، اما اسیلاتور نمیتواند کف پایینتر شکل دهد، آنگاه احتمالا قیمتها برگردند.

عکس اینحالت برای واگرایی منفی صدق میکند. در اینحالت قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، در حالی که اسیلاتور، سقف پایینتر شکل میدهد.

این نوع واگرایی در روند صعودی رخ میدهد. در چنین حالتی، احتمالا قیمتها برگردند.

واگرایی و همگرایی را میتوان به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار داد:

 1. وقتی همگرایی داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه یابد. یعنی برگشت روند محتمل نیست(البته این روش در تایم فریم های پایینتر اعتبار کمتری دارد).
 2. وقتی واگرایی داریم، احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.
 3. وقتی واگرایی دوگانه یا سه گانه داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.

اسیلاتورها، تغییرات مومنتوم را به ما نشان میدهند. یعنی هر چند قیمتها، سقف و کف جدید را نشان میدهند، اما احتمال اینکه مونتوم افزایش یافته باشد کم است.

واگرایی معمولی ابزار مفیدی است که از طریق آن میتوانیم انتهای روند را پیش بینی کنیم. فقط گاهی اوقات، دارایی مورد نظر در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

به همین دلیل باید مراقب باشیم چون استفاده از واگرایی مهارت بالایی میخواهد.

به همیت دلیل همیشه بهتر است از روش های دیگری نیز استفاده کنیم که انتهای روند را تایید کنند.

سایر روش ها برای تایید واگرایی:

یک روش برای تحلیل واگرایی این است که از خط روند و کانال استفاده کنیم. وقتی واگرایی رخ دهد، آنگاه خط روند میتواند نشان دهد که روند مورد نظر به پایان رسیده است.

و میتواند نشاندهنده پایان روند باشد. پس یک روش برای معامله با واگرایی این است که صبر کنیم خط روند شکسته شود.

همچنین در اندیکاتورها هم میتوانیم از خط روند استفاده کنیم(یعنی در همان نقطه ای که بر روی قیمتها خط روند رسم کردیم، میتوانیم در همان نقطه بر روی اندیکاتور هم خط روند رسم کنیم).

خط روند مومنتوم، ابزار مهمی برای تشخیص نقاط برگشت و شکست روند است.
نکته مهم، بحث انتظارات در روش واگرایی است.

یعنی تفاوت خیلی زیادی بین اندازه پیپ در برگشت و در اصلاح وجود دارد. پس هر دو را د رک کنید و در برنامه معاملاتی خود لحاظ کنید.

یک راه برای تمیز دادن این دو این است که تایم فریم مورد نظر را بررسی کنید. اگر تریدر، واگرایی را در تایم فریم ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای بررسی میکند، آنگاه احتمالا واگرایی منجر به توقف و یا اصلاح در درون یک روند بزرگتر گردد.

اگر واگرایی در تایم فریم بالاتر شکل بگیرد، آنگاه احتمال برگشت روند بیشتر است. به عبارت دیگر، هر چه تایم فریم بالاتر باشد، تحلیل معتبرتر است.

همچنین اگر واگرایی دوگانه یا سه گانه داشته باشیم، آنگاه احتمال برگشت روند افزایش میابد.

در امواج الیوت، اینحالت در قالب واگرایی بین موج ۳ و ۵ در موج بزرگتر ۳ رخ میدهد. و بعد واگرایی بین موج بزرگتر ۳ و ۵ رخ میدهد.

همچنین برای کاهش ریسک معامله با واگرایی، میتوانیم زمانی که واگرایی در چند تایم فریم رخ میدهد، فقط از تحلیل واگرایی استفاده کنیم.

هر چه واگرایی بین قیمت و مونتوم در تایم فریم های بیشتری رخ دهد، آنگاه احتمال برگش ت روند بیشتر خواهد بود.

چگونه از واگرایی مخفی استفاده کنیم؟

هر چند واگرایی معمولی ابزار مناسبی برای پیش بینی پایان روند است، اما واگرایی مخفی نشاندهنده ادامه روند است.

واگرایی مخفی مثبت زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی در روند صعودی، زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی منفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

در روند نزولی، واگرایی مخفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

همانند سایر استراتژی های معاملاتی، باید بخاطر داشته باشیم که واگرایی-همگرایی نیز با ریسک همراه است.

تفاوتی ندارد که از چه ابزاری استفاده میکنید(AO،مک دی،RSI)، در هر صورت باید ریسک را پوشش دهید.

در هر صورت، با استفاده از این استراتژی ساده، میتوانید وینریت خود را بالا ببرید و فرصت های معاملاتی زیادی را پیدا کنید.

پس لطفا بک تست بگیرید و از ابزارهای دیگر و تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید تا بتوانید واگرایی و همگرایی را به درستی تایید کنید.

سلسله سخنرانی های همگرایی و واگرایی

index

چاپ کتاب «حکمرانی؛ رهیافتها و فناوری‌ها» در انتشارات دانشگاه تهران

«آینده‌نگری برای سازمان های بخش عمومی»

رویداد پارلمان دانشجویی

ثبت پاسخ لغو عملیات پاسخ دهی

پایگاه خبری دیده بان خط مشی (سیاستگذاری) ایران دارای مجوز شماره ۸۲۵۳۰ از از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره ثبت 22075975 درستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
هدف ما نشر، گسترش ونهادینه سازی مفاهیم و دستاوردهای خط مشی گذاری دولتی و سیاستگذاری عمومی به سوی ایران اسلامی پیشرفته می باشد.

اپلیکیشن دیده بان سیاستگذاری ایران

دیده بان سیاستگذاری ایران

پادکست ایپونا

دیده بان سیاستگذاری ایران

افتخارات

رسانه خط مشی گذاری ایرانی :
برگزیده يازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

کاندیدای مقام برترين وبسايت ايراني (بخش انقلاب)
دهمین جشنواره وب و موبایل ایران

نهادهای خط مشی گذاری و حکمرانی

دیده بان سیاستگذاری ایران

چاپ کتاب «حکمرانی؛ رهیافتها و فناوری‌ها» در انتشارات دانشگاه تهران

«آینده‌نگری برای سازمان های بخش عمومی»

رویداد پارلمان دانشجویی

💠 فایل های کارگاه آشنایی با ابزارها و ملزومات پژوهشگری

موسسه حکمرانی کانادا – The Institute on Governance ( IOG)

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی20-مدل بحرانی،مدل اجتماعی

قانون لینکلن؛ تشویق گزارش‌دهندگان فساد در آمریکا

او، لُخت است

سرفصل های گرایش جدید کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی

همه هزینه ها برای توسعه فرهنگی : خداحافط کلوپ

رسانه دیده بان سیاستگذاری ایران
داده نما
مراجع و وبسایت های مرتبط

 اندیشکده حکمرانی شریف

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 ژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف

 پژوهشکده مطالعات فناوری

 پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

 مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌ نگری

 شبکه کانون‌های تفکر ایران

دیده بان خط مشی ایران

صلاحیت ها و مجوزهای قانونی

ما اگر دنبال پیشرفت هستیم و پیشرفت علمی را شرط لازم پیشرفت عمومی كشور میدانیم، توجه داشته باشیم كه مراد ما از پیشرفت، پیشرفت با الگوی غربی نیست. دستور كار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال كردن الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی است
رهبر معظم انقلاب

رسانه خط مشی گذاری

دیده بان سیاستگذاری (خط مشی) ایران دارای مجوز شماره ۸۲۵۳۰ از از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است
رسانه خط مشی گذاری ایرانی دارای شماره ثبت 22075975 از ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هدف ما نشر، گسترش ونهادینه سازی مفاهیم و دستاوردهای خط مشی گذاری دولتی و سیاستگذاری عمومی به سوی ایران اسلامی پیشرفته می باشد.

آرمان ما : توسعه و پیشرفت اسلامی ایرانی. کپی رایت 2014-2020, کلیه حقوق برای رسانه دیده واگرایی پیشرفته بان سیاستگذاری (خط مشی گذاری) ایرانی © محفوظ است.

آرمان ما : توسعه و پیشرفت اسلامی ایرانی. کپی رایت 2014-2020, کلیه حقوق برای رسانه دیده بان سیاستگذاری (خط مشی گذاری) ایرانی © محفوظ است.

«دیپلماسی دودوزه بازی» ترکیه در تنش شرق و غرب

«دیپلماسی دودوزه بازی» ترکیه در تنش شرق و غرب

در شرایطی که پس از شروع جنگ اوکراین، همه کشورها تقریبا موضع بیطرفی و یا حمایتی از یکی از طرفین درگیری اعلام داشتند، اما در این میان ترکیه کشوری بود که سیاست واحدی در برخورد با تحولات اخیر جهانی نداشته و رویکرد دوگانه‌ای را در پیش گرفته است. ترکیه برای اینکه از خشم روسیه در امان باشد با تحریمهای غرب علیه این کشور مخالفت کرد اما از دیگر سو برای اینکه حامیان غربی خود را نیز راضی نگه دارد با حمایت روسیه مخالفت کرده و با فروش پهپادهای خود به دولت اوکراین، جلوی انتقاد مقامات آمریکایی و اروپایی را گرفته است. درحالی که غربیها انتظار داشتند ترکیه به عنوان عضو سازمان ناتو که اکنون تمام قد در مقابل روسیه صف‌آرایی کرده است در کنار هم‌پیمانان خود قرار گیرد اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مسیر متفاوتی را انتخاب کرد و حتی تلاش کرد از متحدانش در ناتو باج خواهی کند و برای اینکه با عضویت کشورهای فنلاند و سوئد در ناتو موافقت کند، از آنها امتیازات دیگری از جمله عدم حمایت از گروه تروریستی «پ ک ک» در خاک این کشورها را خواستار شد و از آمریکا هم در برخی تحولات منطقه از جمله سوریه سعی کرد امتیازاتی را بگیرد. مقامات واشنگتن هم که به حمایتهای ترکیه در ناتو نیاز داشتند مجبور شدند تا از برخی خواسته‌های خود عقب‌نشینی کنند تا بهانه‌های آنکارا برای عدم مخالفت با عضویت اعضای جدید در ناتو را از بین ببرند. تریه حتی در ابتدای جنگ با میانجیگری بین کی‌یف و مسکو سعی کرد خود را بیطرف نشان دهد اما اردوغان این نمایش سیاسی را به راه انداخت تا بتواند از طرفین درگیری امتیازاتی بگیرد.

برنامه متناقض خرید جنگنده‌ها از دو رقیب
درحالی که آمریکا بنابه دلایل سیاسی فروش هر گونه جنگنده به ترکیه را به حالت تعلیق درآورده بود اما به نظر می‌رسد که این روزها گشایشی در این زمینه ایجاد شده است و آنگونه که اردوغان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت، توافقاتی در برای خرید جنگنده‌های اف-16 انجام شده است که در آینده نزدیک نهایی خواهد شد. هر چند مقامات کاخ سفید و پنتاگون در این زمینه اظهارانظری نکرده‌اند، اما این احتمال وجود دارد که آمریکا شاید با این درخواست در شرایط کنونی موافقت کند. اما نکته جالب ماجرا این است که ترکیه همزمان با تلاش برای خرید اف-16، دنبال خرید نسل جدید جنگنده‌های روسی هم هست. رئیس آژانس صنایع دفاعی ترکیه در روزهای اخیر در سخنانی در این باره گفت که این کشور ممکن است خرید جنگنده‌های سوخو-۳۵ روسیه را در صورت شکست قرارداد خرید اف-۱۶ آمریکا بررسی کند.

این درحالی است که واگرایی پیشرفته در سال ۲۰۱۹ آمریکا مشارکت ترکیه در برنامه جنگنده اف-۳۵ خود را به دلیل خرید سامانه‌های دفاع هوایی اس-۴۰۰ از روسیه تعلیق کرد و بعد آنکارا را به طور کامل از این برنامه کنار گذاشت. سال 2020 رئیس‌جمهور ترکیه گفت که آمریکا پیشنهاد داده آنکارا نسل چهارم جت‌های اف-۱۶ را به جای نسل پنجم اف-۳۵ خریداری کند اما این برنامه نیز تاکنون عملی نشده است و آمریکاییها در این زمینه تعلل می‌کنند. درحالی که مقامات کاخ سفید بارها گفته‌اند که در صورت همکاری با روسیه و خرید تسلیحات از این کشور، هر گونه همکاری نظامی با ترکیه را تعلیق خواهند کرد اما اردوغان باز هم سعی دارد در میدان دو رقیب قدرتمند بازی کرده و از هر دو طرف امتیازاتی را بگیرد.

ترکیه که دومین ارتش قدرتمند ناتو را پش از آمریکا در اختیار دارد، بر اساس سیاستهای این پیمان نظامی نباید به سلاحهای روسیه مجهز باشد چرا که اساس و مبنای این ائئتلاف برای مقابله با تهدیدات مسکو شکل گرفته است و اکنون که به خاطر بحران اوکراین دو قطب شرق و غرب بایکدیگر سرشاخ شده‌اند، لذا تمایل آنکارا برای خرید جنگنده‌های نسل پیشرفته روسی بیش از آنکه به نفع غرب باشد، اتحاد و همگرایی در ناتو را به شدت تهدید می‌کند. بنابراین، اردوغان در این مورد هم سیاست مشخص و واحدی ندارد و معلوم نیست کشورش را در کدام جبهه قرار داده است و به عبارتی مقامات و مردم ترکیه سردرگم هستند که بالاخره در کدام جهت حرکت می‌کنند. ترکیه در سالهای اخیر به عنوان عضو چموش در ناتو بوده که بیشتر سعی کرده تا به سمت شرق متمایل شود و به همین منظور به دلیل اختلافات جدی با سایر اعضای ناتو، این ائتلاف نظامی را به سمت واگرایی بیشتر سوق داده است. سیاست دوگانه ترکیه در بحران اوکراین نشان داد که آنکارا به طرز ماهرانه‌ای مانور می‌دهد و از همه سود می‌برد. دیپلماسی ترکیه در نوع مواجهه روابطش با شرق و غرب یادآور ضرب‌المثل معروف «شریک دزد و رفیق قافله» است که سعی دارد از هر دو طرف ماجرا به نفع خود استفاده کند.

عضویت در سازمان شانگهای در تقابل با ناتو
ترکیه که حدود پنج دهه به عنوان عضو ناتو است و مفاد و قوانین آنرا پذیرفته است اما با این حال به سیاستهای آن بی‌اعتنا بوده و روش خاص خود را به پیش می‌برد. اگرچه عضویت در سازمانهای منطقه‌ای که رویکرد ضد غربی داشته باشند، برای اعضای ناتو محدودیتهایی در نظر گرفته شده است، اما اردوغان همه معادلات را برهم زده و این روزها سر ناسازگاری با متحدانش در ناتو را شروع کرده است. در نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای که در شهر سمرقند در ازبکستان برگزار شد، اردوغان خود را به این نشست رساند و برای اولین بار آمادگی خود را برای عضویت ترکیه در این سازمان منطقه‌ای که تحت رهبری چین و روسیه قرار دارد اعلام کرد. موضعی که در شرایط کنونی سیگنالهای منفی برای غرب داشت و به همین خاطر، مقامات آمریکایی و اروپایی بلافاصله نگرانی خود را از این مسئله ابراز داشتند. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان پس از دیدار با اردوغان در حاشیه نشست مجمع عمومی مدعی شد که سازمان شانگهای، سازمانی نیست که کمک مهمی به یک همزیستی خوب جهانی ارائه کند.

گرایش ترکیه به سمت شانگهای و کشورهای بلوک شرق درحالی است که این کشور عضو ناتو است و سالهاست در تلاش است که به عضویت اتحادیه اروپا درآید. در واقع اکنون خواست آنکارا برای پیوستن به پیمان شانگهای نوعی پشت کردن به سیاستهای اروپایی گرایانه ترکیه محسوب می‌شود. باتوجه به اینکه رهبران اتحادیه اروپا سیش از دو دهه است که ترکیه را در پشت درهای این اتحادیه نگه داشته‌اند و به دلایلی سیاسی و حقوق بشری اجازه ورود به آنرا نمی‌دهند و سعی در باج خواهی از این کشور دارند، لذا اردوغان هم از فرصت به دست آمده استفاده کرده و درصدد است تا به اروپاییها بفهماند که حاضر نیست به هر قیمتی به عضویت اتحادیه اروپا درآید چرا که گزینه‌های دیگر و جذابی در شرق وجود دارند که با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ترکیه را به مدار خود جذب می‌کنند. از طرفی، چین و روسیه به عنوان لیدر سازمان شانگهای، در ماههای اخیر به شدت با غربیها دچار تنش شده‌اند و پیوستن ترکیه به چنین سازمانی عملا ایستادگی در برابر طرحهای جهانی واشنگتن است که تلاش می‌کند تا مسکو و پکن را منزوی کند.

در صورت عضویت ترکیه در شانگهای، این کشور به اولین عضو ناتو تبدیل می‌شود که به این بلوک شرقی می‌پیوندد. عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای به اردوغان اهرمی جدید علیه غرب و چشم‌انداز روابط اقتصادی قوی‌تر می‌دهد. دولت اردوغان که از سه سال پیش با بحران اقتصادی مواجه است و تورم افسار گسیخته در این کشور به تشدید نارضایتی‎ها از دولت دامن زده است، لذا او درصدد است تا اقتصاد آشفته ترکیه را پیش از برگزاری انتخابات سال آینده تثبیت کند. باتوجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تا هفت ماه دیگر برگزار می‌شود، اردوغان سعی دارد با اعلام آمادگی برای عضویت در سازمان شانگهای، نظر مساعد چین و روسیه را جلب کرده و بتواند از تنش این قدرتها با غرب امتیازاتی را برای نجات اقتصاد به گل نشسته دولتش بگیرد. بنابراین، اردوغان که به شدت از سوی مخالفان داخلی به خاطر سیاست خارجی بدون برنامه تحت فشار است، سعی دارد در رقابت غرب و شرق نقش کلیدی بازی کند تا بتواند افکار عمومی داخل را به سمت خود جلب کرده و تاج و تخت خود را برای یک دوره چهار ساله دیگر حفظ کند.

از سوی دیگر، ترکیه همزمان که به روابط اقتصادی خود با روسیه ادامه می‌دهد از طرف دیگر تلاش می‌کند تا با انتقال منابع گاز از سرزمینهای اشغالی به خاک اروپا، بحران انرژی در این قاره را که با قطع نفت و گاز روسیه به وجود آمده است، کاهش داده و بخشی از نیاز متحدانش را تامین کند. آنچه مسلم است اینکه مقامات ترکیه به این ارزیابی رسیده‌اند که تنش بین روسیه و غرب در خاک اوکراین برنده نهایی نخواهد داشت و ادامه این بحران تنها به تضعیف طرفین درگیری منجر خواهد شد و به همین منظور سعی دارند تا خود را از تحولات دور نگه داشته و بتوانند از این فرصت به نفع خود بهره‌برداری کنند. همچنانکه اردوغان، ادامه جنگ را هم برای فروش تسلیحات به اوکراین و همچنین گسترش دامنه تحریمهای غرب علیه روسیه را برای ورود به بازار اقتصادی این کشور به جای شرکتهای غربی فرصت خوبی می‌داند.

اگرچه اردوغان قاعده سیاست خارجی را بر طبق امیال شخصی خود به پیش می‌برد تا در آستانه انتخابات افکار عمومی را به سمت خود بکشاند اما چرخ گردون سیاست همیشه بر وفق مراد گردانندگان آن نمی‌چرخد و این سیاست مبهم و رمزآلودی که اردوغان بکار بسته، ممکن است او را برای همیشه از سپهر سیاست ترکیه به بیرون اندازد.

نقش مهم عضویت شانگهای در دلارزدایی

نقش مهم عضویت شانگهای در دلارزدایی


عصر اعتبار

نقش مهم عضویت شانگهای در دلارزدایی

عصر اعتبار- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عضویت در شانگهای باعث خواهد شد کانال جدیدی در مراودات مالی کشور شکل گیرد و تجارت از غرب به شرق انتقال پیدا کند. این مسئله قطعا برای کنار گذاشتن دلار در مراودات تجاری کمک کننده خواهد بود.

جمعه ۰۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۹:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا؛ محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی درباره اثرات عضویت ایران در سازمان همکاری‌ شانگهای به خبرنگار ایبِنا گفت: سازمان همکاری شانگهای به‏ عنوان یک سازمان مهم منطقه‌ای در پیشبرد یکپارچه سازی تجاری در بین اعضای خود مطرح است، برهمین اساس همانطور که بسیای از کارشناسان اقتصادی هم معتقد هستند، این عضویت باعث خواهد شد کانال جدیدی در مراودات مالی کشورشکل گیرد و تجارت از غرب به شرق انتقال پیدا کند. این مسئله قطعا برای کنار گذاشتن دلار در مراودات تجاری کمک کننده خواهد بود.

وی در ادامه اضافه کرد: همانطور که اشاره شد، عضویت درسازمان همکاری شانگهای در فرایند اقتصادی کشور اثرگذاری بسیار خوبی خواهد داشت و به طور نمونه می‌توان به افزایش صادرات غیرنفتی در این رابطه اشاره کرد که در صورت تداوم منجر به کاهش وابستگی به صادرات نفتی و افزایش درآمد‌های دولت خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی درباره تاثیر عضویت در شانگهای جهت مقابله با تحریم‌ها اظهار داشت: عضویت در شانگهای به دلیل ارتباط با سایر کشور‌ها نه تنها در دور زدن تحریم‌ها کمک خواهد کرد، بلکه در خنثی سازی آن هم بسیار موثر واقع می‌شود. علاوه براین برای سایر اعضای آن همکاری با ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و پتانسیل‌های اقتصادی کشور، بسیار حائز اهمیت خواهد بود و این همکاری‌ها موجب قوی‌تر شدن طرفین می‌شود.

نماینده مردم سپیدان درباره طرح پول واحد برای اعضای شانگهای بیان کرد: پول واحد نیاز به تعریف دارد و هنوز مشخص نیست مراوادات کشورهای در برگیرنده به چه صورت انجام خواهد گرفت.

این موضوع باید در جلسه اخیر مشخص شود و درباره آن اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

علیزاده درباره پیشنهادات خود در این خصوص گفت: همزمان با دستگاه دیپلماسی لازم است تا سایر دستگاه‌ها مانند وزارت اقتصاد و صمت هم رایزنی‌های خود را با سایر کشور‌ها انجام دهند، تا کانال مراودات خیلی سریع برای امور بازرگانی ایجاد شود و به قول معروف تا تنور داغ است، باید نان را چسباند.

نقش مهم عضویت شانگهای در دلارزدایی - عصر اعتبار - ۵ روز قبلاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.