پلتفرم Swarm چیست؟


هوش جمعی (SI) یا هوش ازدحامی چیست؟

هوش جمعی (Swarm intelligence) یا هوش گروهی و به کلامی دیگر هوش ازدحامی عبارت است از رفتار جمعی سیستم های نامتمرکزِ خود سازمان دِه، خواه این سیستم ها طبیعی باشند خواه مصنوعی.

این مفهوم در هوش مصنوعی استفاده می شود و این اسم، توسط جراردو بِنی و جینگ ونگ در 1989 در چارچوب سیستم های رباتیک سلولار استفاده شد.

سیستم های SI معمولاً از جمعیتی ساده از کارگزارها (agents) یا بویدها (boids) که بطور موضعی با یکدیگر و با محیط تعامل می کنند تشکیل می شوند. این مفهوم معمولاً از طبیعت الهام گرفته می شود، به ویژه سیستم های زیست شناختی. کارگزارها از قوانین بسیار ساده ای پیروی می کنند، و اگرچه هیچ ساختارکنترل متمرکزی وجود ندارد که دیکته کند هر کارگزار چگونه باید رفتار کند، اما تعاملات موضعی و تا حدی تعاملات تصادفی بین این کارگزارها منجر به ظهور رفتار سراسری “هوشمندانه” می شود، که برای کارگزارهای منفرد نامعلوم است. مثال هایی از این پدیده در سیستم های طبیعی عبارت اند از کلون های مورچه، پرواز دسته ای پرندگان، گله داری حیوانات، رشد باکتری ها، تربیت ماهی ها و هوش میکروبی.

کاربرد اصول ازدحامی روی ربات ها، رباتیک گروهی نام دارد، در حالی که “هوش ازدحامی” به مجموعه کلی تر الگوریتم ها اشاره می کند. “پیش بینی ازدحامی” در چارچوب مسائل پیشگویی مورد استفاده قرار گرفته است.

مدل هایی از رفتار گروهی (ازدحامی)

بویدز (رِینولدز 1987)

بویدز یک برنامه زندگی مصنوعی است که کریگ رینولدز در 1986 آن را توسعه داد. این برنامه رفتارِ دسته ایِ پرندگان را شبیه سازی می کند. مقاله او در این زمینه در سال 1987 در جریان کنفرانس ACM SIGGRAPH منتشر شد. عنوان “بوید” مخففی از “bird-oid object” است که به معنای “شیء شبه پرنده” است.

مثل بسیاری از شبیه سازی های زندگی مصنوعی، بویدز هم مثالی است از رفتار ظهوری؛ به این معنا که پیچیدگی بویدز از تعامل کارگزارهای منفرد (در این مورد، بویدها) که به مجموعه ای از قوانین ساده مقید هستند ناشی می شود. قوانینی که در ساده ترین دنیای بویدز به کار بسته می شوند عبارت اند از:

 • تفکیک: برای نزدیک نشدن بیش از حد به همدسته ای های نزدیک، جهت خود را تغییر دهید
 • به صف شدن: با میانگین جهت همدسته ای های نزدیک، هم راستا شوید
 • چسبندگی: پلتفرم Swarm چیست؟ برای حرکت به سمت میانگین موقعیت (مرکز جرم) همدسته ای های نزدیک، جهت خود را تنظیم کنید.

قوانین پیچیده تری را می توان اضافه کرد، مثل اجتناب از مانع و تعقیب هدف.

ذرات خودکششی (ویشِک و دیگران، 1995)

ذرات خوکششی (SPP) که به عنوان مدل ویسک هم شناخته می شود، در سال 1995 به عنوان حالت خاصی از مدل بویدز که در 1986 توسط رینولدز ارائه شده بود، توسط ویشِک و دیگران مطرح شد. در SPP ازدحام توسط دسته ای از ذرات مدل می شود که با سرعتی ثابت در حرکت هستند اما در مقابل اختلالات تصادفی در هر گام زمانی افزوده، با پذیرفتن میانگین جهت حرکت سایر ذرات در همسایگی موضعی خود، عکس العمل نشان می دهند. مدل های SPP پیش بینی می کنند که حیوانات ازدحام کننده در سطح گروهی ویژگی های خاصی را، صرف نظر از نوع حیوانات در گروه، به اشتراک می گذارند. سیستم های گروهی منجر به رفتارهای ظهوری می شوند که در مقیاس های بسیار متفاوتی اتفاق می افتند، و ثابت می شود برخی از آن ها جامع و استوار هستند. یافتن مدل های آماری مینیمالی که این رفتارها را توصیف کنند، در فیزیک نظری به یک چالش تبدیل شده است.

الگوریتم های فرا ابتکاری یا فراتکاملی

الگوریتم های تکاملی (EA)، بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)، بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACO) و انواع مختلف آن ها حیطه الگوریتم های فرا ابتکاریِ الهام شده از طبیعت را تحت سیطره دارند. این فهرست، الگوریتم هایی را که تا حدود سال 2000 منتشر شدند دربر می گیرد. تعداد زیادی از الگوریتم های فرا ابتکاری استعاریِ اخیر، در جامعه تحقیقاتی مورد انتقاد قرار گرفته اند زیرا این الگوریتم ها عدم تازگی خود را در پس استعاره ای پیچیده پنهان می کنند. برای آشنایی با الگوریتم هایی که از آن زمان منتشر شدند، فهرست الگوریتم های فرا ابتکاری استعاری را ببینید.

جستجوی پراکنش تصادفی (بیشاپ 1989)

جستجوی پراکنش تصادفی (stochastic diffusion search) یا به اختصار SDS که در 1989 منتشر شد اولین الگوریتم فرا ابتکری هوش ازدحامی بود. SSD یک تکنیک بهینه سازی و جستجوی هدفِ احتمالاتیِ کارگزار-محور است که برای مسائلی که در آن تابع هدف را می توان به چندین تابع جزئی تجزیه کرد بهترین کارایی را دارد. هر کارگزار، فرضی دارد که با ارزیابی یک تابع هدف جزئی که بطور تصادفی انتخاب شده و با فرض فعلی کارگزار پارامتری سازی شده است، مکرراً مورد آزمایش قرار می گیرد. در نسخه استاندارد SDS این ارزیابی های تابع جزئی، باینری (دوتایی) هستد، که نتیجه آن فعال یا غیرفعال شدن هر کارگزار است. اطلاعات درباره فرض از طریق ارتباط میان-کارگزاری روی تمام جمعیت پراکنش می شود. برخلاف ارتباط نشانه ورزی (stigmergic) مورد استفاده در ACO، در SDS کارگزارها فرضیات را توسط یک استراتژی ارتباطی یک به یک، مشابه حرکت قطاری مورچه های زرد، مخابره می کنند. یک مکانیزم فیدبک مثبت تضمین می کند که با گذر زمان، جمعیتی از کارگزارها حوالی جواب بهینه سراسری به پایداری می رسند. SDS یک الگوریتم بهینه سازی و جستجوی سراسری استوار و اثربخش است که از نظر ریاضی، به شکل گسترده ای توصیف شده است. اخیراً پژوهش هایی در مورد ادغام ویژگی های جستجوی سراسری SDS با سایر الگوریتم های هوش ازدحامی انجام گرفته است.

بهینه سازی کلونی مورچه (دوریگو 1992)

بهینه سازی کلونی مورچه (ACO) که در رساله دکترای دورگیو معرفی شد، دسته ای از الگوریتم های بهینه سازی است که بر اساس رفتار یک کلونی مورچه مدل سازی شده است. ACO یک تکنیک احتمالاتی است که در مسائلی که به دنبال یافتن مسیرهای بهتر در میان نمودارها هستند، ثمر بخش است. “مورچه”های مصنوعی –کارگزارهای شبیه سازی- با حرکت در میان یک فضای پارامتری که تمام جواب های ممکن را نمایش می دهند، پاسخ های بهینه را پیدا می کنند. مورچه های واقعی با قرار دادن فرومون روی زمین، ضمن کاوش در محیط، یکدیگر را به سمت منابع هدایت می کنند. “مورچه”های شبیه سازی شده بطور مشابه موقعیت خود و کیفیت پاسخ های خود را ضبط می کنند تا در تکرارهای بعدی شبیه سازی مورچه های بیشتری جواب های بهتری پیدا کنند.

بهینه سازی ازدحام ذرات (کِنِدی، اِبرهارت و شی، 1995)

بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) یک الگوریتم بهینه سازی سراسری برای مقابله با مسائلی است که در آن جواب بهینه را توسط یک نقطه یا رویه در یک فضای n بُعدی می توان نشان داد. در این فضا فرضیات رسم می شوند و به آن ها سرعت اولیه و نیز کانالی برای ارتباط میان ذرات داده می شود. سپس ذرات در فضای جواب حرکت می کنند، و بعد از هر گام زمانی طبق یک معیار سازواری ارزیابی می شوند. با گذر زمان، ذرات به سمت ذراتی که درون گروه ارتباطی خود هستند و مقادیر سازواری بهتری دارند، سرعت می گیرند. مزیت اصلی چنین روشی نسبت به سایر استراتژی های کمینه سازی سراسری مثل تبرید شبیه سازی شده، این است که تعداد زیاد ذرات تشکیل دهنده ازدحام، این تکنیک را نسبت به مسئله مینیمم های موضعی به شکلی تحسین برانگیز، برجهنده (resilient) می کند.

کاربردها

تکنیک های مبتنی بر هوش ازدحامی در کاربردهای متعددی قابل استفاده هستند. ارتش امریکا در حال بررسی تکنیک های ازدحامی برای کنترل وسایل نقلیه بدون سرنشین است. آژانس فضایی اروپا در حال تحقیق درباره یک ازدحام مداری برای خود-نصبی و تداخل سنجی است. ناسا در حال بررسی فناوری ازدحام برای نگاشت سیاره ای است. مقاله ای در سال 1992 نوشته شده توسط ام. آنتونی لوییس و جورج آ. بکی امکان استفاده از هوش ازدحامی برای کنترل نانوبات های درون بدن را برای کشتن تومورهای سرطانی بررسی می کند. و برعکس، الرفاعی و آبر، از جستجوی پراکنش تصادفی برای کمک به پیدا کردن تومورهای سرطانی استفاده کرده اند. هوش ازدحامی همچنین در داده کاوی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

مسیریابی مورچه-محور

استفاده از هوش ازدحامی در شبکه های مخابراتی نیز مورد پژوهش بوده است؛ به شکل مسیریابی مورچه محور. این کاربرد برای اولین بار بطور مجزا توسط دورگیو و همکاران وی، و هیولوت پاکارد در اواسط دهه 1990 مطرح شد، و از آن زمان تا کنون شکل های مختلفی از آن ارائه شده است. اساساً، این ایده از یک جدول مسیریابی احتمالاتی استفاده می کند که مسیری را که هر “مورچه” (یک بسته کنترلی کوچک) که در شبکه به تعداد بسیار وجود دارند، با موفقیت از آن عبور کرده، تقویت/ تشویق می کند. تقویت مسیر در جهت های پیشرو، معکوس و هردو همزمان، مورد پژهش قرار گرفته است: تقویت پسرو نیازمند یک شبکه متقارن است و دو جهت را بهم پیوند می زند؛ تقویت پیشرو یک مسیر را پیش از آن که خروجی شناخته شود تشویق پلتفرم Swarm چیست؟ می کند (اما این مثل پرداخت پول بلیط سینما قبل از دیدن فیلم است). از آنجایی که سیستم بطور تصادفی کار می کند و لذا تکرارپذیر نیست، موانع بزرگی برای استفاده تجاری آن وجود دارد. رسانه های قابل حمل (موبایل) و فناوری های جدید به واسطه هوش ازدحامی، پتانسیل تغییر آستانه برای عمل جمعی را دارند (رینگولد: ، ص 175).

مکان سازه های مخابراتی برای شبکه های ارتباطی بدون سیم یک مسئله مهندسی مهم در اهداف رقابتی است. انتخابی مینیمال از مکان ها (یا مقرها) لازم است، به شرط آن که مساحت کافی برای کاربران پوشش داده شود. یک الگوریتم بسیار متفاوت هوش ازدحامی الهام شده از مورچه ها، که جستجوی پراکنش تصادفی (SDS) نام دارد، استفاده ای موفقیت آمیز در ایجاد مدلی عمومی برای این مسئله که به مسئله تجمع دایره ای (circle packing) و پوشش مجموعه ای (set covering) مرتبط است، داشته است. نشان داده شده است که می توان از SDS برای شناسایی جواب های مناسب حتی در حالت هایی که مسئله بزرگ است استفاده نمود.

خطوط هوایی نیز از مسیریابی مورچه-محور در تخصیص هواپیماهای در حال فرود به دروازه های فرودگاه استفاده کرده اند. در خطوط هوایی جنوب غربی یک نرم افزار از تئوری ازدحام یا هوش ازدحامی استفاده می کند-یعنی این ایده که یک کلون از مورچه ها از یک مورچه تنها بهتر کار می کنند. هر خلبان مثل مورچه ای عمل می کند که به دنبال بهترین دروازه فرودگاه است. داگلاس آ. لاسون توضیح می دهد: “خلبان از تجربه خود یاد می گیرد که چه چیزی برای او بهترین است، و مشخص می شود که این بهترین راه حل برای خط هوایی است.” در نتیجه، “کلون” خلبانان همواره به دروازه هایی می روند که به سرعت می توانند به آن وارد و از آن خارج شوند. این برنامه حتی می تواند به خلبان در مورد بک-آپ های هواپیما، پیش از آن که اتفاق بیفتند هشدار دهد. لاسون در این مورد می گوید: “ما می توانیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، بنابراین یک دروازه را آماده می کنیم.”

شبیه سازی جمعیت

هنرمندان از فناوری ازدحام به عنوان ابزاری برای ساخت سیستم های تعاملی پیچیده یا شبیه سازی جمعیت استفاده می کنند.

استنلی و استلا در: شکستن یخ اولین فیلمی بود که از فناوری ازدحام در رندرینگ (rendering) استفاده کرد که به شکلی واقعی حرکات گروه هایی از ماهیان و پرندگان را با استفاده از سیستم بویدز به تصویر کشید. بتمن بازمی گردد اثر تیم برتون نیز از فناوری ازدحام برای نشان دادن حرکات گروهی از خفاش ها استفاده کرد. سه گانه ارباب حلقه ها در صحنه های جنگ از فناوری مشابهی که MASSIVE نام دارد استفاده کرد. فناوری ازدحام بطور ویژه ای جذاب است زیرا ارزان، استوار و ساده است.

خطوط هوایی از تئوری ازدحام برای شبیه سازی سوار شدن مسافران در هوا استفاده کرده اند. داگلاس آ. لاسون، محقق خطوط هوایی جنوب غربی از یک شبیه سازی کامپیوتری مورچه-محور که تنها از شش قانون تعاملی استفاده می کرد، برای ارزیابی زمان سوار شدن مسافران با استفاده از روش های متفاوتِ سوار شدن استفاده کرد. (Miller, 2010, xii-xviii)

ازدحام انسانی

شبکه های کاربران توزیع شده که به واسطه نرم افزارهای میانجی مثل پلتفرم UNU از Unanimous A.I. توانایی یافته اند، می توانند از طریق پیاده سازی زمان-واقعی (real-time) سیستم های کنترل حلقه بسته، به شکل “ازدحام های انسانی” سازماندهی شوند. همانطور که در مقاله روزنبرگ (2015) منتشر شد، این سیستم های زمان-واقعی، گروه های شرکت کننده انسان را قادر به رفتار مثل یک هوش جمعی واحد می کند که به عنوان یک موجود، پیش بینی می کند، به پرسش ها پاسخ می دهد و اظهار نظر می کند. نشان داده شده است که چنین سیستم هایی هوش انسانی را به میزان چشمگیری تقویت می کنند، که در نهایت منجر یه رشته ای از پیش گویی های جالب توجه با دقت بسیار بالا می شود. آزمایش های آکادمیک نشانگر آن هستند که ازدحام های انسانی می توانند در بسیاری از وقایع دنیای واقعی پیش گویی بهتری نسبت به افراد تَکی داشته باشند.

ازدحام انسانی (روزنبرگ، 2015)

گرامرهای ازدحامی

گرامرهای ازدحامی، ازدحام هایی از گرامرهای تصادفی هستند که می توان آن ها را برای توصیف ویژگی های پیچیده مثل آنچه در هنر و معماری دیده می شود، ترقی داد. این گرامرها مثل رفتار کارگزارها طبق قوانین هوش ازدحامی، تعامل می کنند. چنین رفتاری همچنین می تواند الگوریتم های یادگیری عمیقی را پیشنهاد کند، به ویژه هنگامی که نگاشت چنین ازدحام هایی به مدارهای عصبی مد نظر است.

هنر ازدحامی

الرفاعی و دیگران در تعدادی از آثار خود، دو الگوریتم هوش ازدحامی را برای توصیف یک استراتژی یکپارچه سازی نوین که از ویژگی های جستجوی موضعی PSO و مشخصه های رفتاری SDS سراسری بهره می بُرد، بطور موفقیت آمیز استفاده کردند. یکی از این الگوریتم ها رفتار گونه ای از مورچه ها (مورچه های زرد) را تقلید می کرد که به دنبال غذا می گشتند (جستجوی پراکنش تصادفی، SDS) و الگوریتم دیگر رفتار دسته پرندگان (بهینه سازی ازدحام ذره ای، PSO) را تقلید می کرد. الگوریتم ترکیبی حاصل در ترسیم نقاشی هایی نُوین از یک تصویرِ ورودی استفاده می شود، که از تَنشی هنری میان رفتار موضعی “دسته پرندگان”-که سعی در دنبال کردن طرح ورودی دارند- و رفتار سراسری “مورچه های در جستجوی غذا”-که سعی در ترغیب گروه به کاوش در ناحیه های جدید کرباس دارند، بهره کامل می گیرد. “خلاقیت” این سیستم ازدحام ترکیبی تحت دیدگاه فلسفی “ریزوم” در چارچوب استعاره “ارکید و زنبور بی عسلِ” دلوز، تحلیل شده است.

در اثر جدیدتر الرفاعی و همکاران، “مکانیزم توجه و طرح های ازدحامی”، روشی نُوین معرفی می شود که از مکانیزم “توجه” از طریق پذیرش SDS برای توجهِ گزینش شده به نواحیِ با جزییاتِ کرباس دیجیتال استفاده می کند. هنگامی که توجه ازدحام به یک خط خاص درون کرباس جلب شود، قابلیت PSO برای تولید یک “طرح ازدحامی” از خط مورد توجه، مورد استفاده قرار می گیرد. گروه ها (ازدحام ها) در کرباس دیجیتالی حرکت می کنند تا نقش های پویای خود را ارضا کنند-توجه به ناحیه هایی که جزییات بیشتری دارند-این نقش ها از طریق تابع سازواری به آن ها نسبت داده شده است. پس از متناظر کردن فرایند رندرینگ به مفاهیم توجه، هربار که گروه های “هنرمند” شروع به تفسیر نقاشی های خطی ورودی می کنند، عملکرد گروه های شرکت کننده طرحی یکتا و غیر یکسان خلق می کند. در آثار دیگر در حالی که PSO مسئول فرایند ترسیم است، SDS توجه ازدحام را کنترل می کند.

در اثری مشابه، “نقاشی های ازدحامی و توجه به رنگ”، تصاویر غیر فوتورئالیستیک توسط الگوریتم SDS تولید می شوند که در چارچوب این اثر، مسئولیت توجه به رنگ را عهده دار است.

“خلاقیت محاسباتی” سیستم های ذکر شده در بالا توسط دو پیشنیاز خلاقیت (یعنی آزادی و قیود) درون دو فاز بدنام هوش ازدحامی یعنی کاوش و بهره گیری بررسی می شوند.

مایکل تئودور و نیکلاس کورل از برپایی هنر هوش ازدحامی جهت کاوش در چیزی که برای واقعی به نظر رسیدن سیستم های مهندسی شده لازم است، استفاده می کنند. آثار قابل توجه در این زمینه عبارت اند از دیوار ازدحامی (2012) و اِندو اِکسو (2014).

معرفی ارز دیجیتال بیت تورنت (BTT) + قابلیت های جذاب این پلتفرم

بعد از داغ شدن بحث وب ۳ و پروژه های مرتبط با آن، یکی از پلتفرم هایی که بسیار محبوب شد بیت تورنت بود. در سال ۲۰۰۱ شخصی به نام برام کوهن، پلتفری به نام بیت تورنت را به وجود آورد. BTT ارز دیجیتال این پلتفرم است که برای انگیزه پولی به وجود آمده است که ماهانه ۲۵۰ میلیون کاربر در آن عضو می شوند و در حال حاضر ۲ میلیارد نفر در سطح دنیا از این شبکه استفاده می کنند. برای استفاده از پلتفرم بیت تورنت، به نرم افزار مخصوص آن نیاز دارید که از مهم ترین این نرم افزارها می توانید به یوتورنت (uTorrent) اشاره کرد. امروزه بیشتر افرادی که در سطح اینترنت فیلم و موسیقی و چیزهای دیگر آپلود می کنند، از پلتفرم بیت تورنت استفاده می کنند.

نحوه عملکرد بیت تورنت

نحوه عملکرد bit torrent به این صورت است که فایل های میزبان که پلتفرم Swarm چیست؟ با seed شناخته می شود، به عنوان تورنت (torrent) معرفی می شوند. در حالت میزبانی، تورنت ها به چند بخش تقسیم می شوند تا به صورت موثرتر دانلود شوند. زمانی که از بیت تورنت فایلی را دانلود می کنید، بخش های از این فایل را از چندین seed دریافت می کنید. در انتهای کار می توانید برای کمک به شبکه خود را به یک seed تبدیل کنید. در صورت انتخاب نکردن این گزینه شما تبدیل به leech می شوید. به شبکه همه دانلود کنندگان و آپلود کنندگان، swarm نامیده می شود. عملکرد بیت تورنت این امکان را ایجاد می کند که فایل های بزرگ را به صورت ارزان آپلود و دانلود کرده و باعث کاهش تراکم اینترنت شما می شود.

معرفی توکن بیت تورنت با پلتفرم Swarm چیست؟ نام BTT

همانطور که اشاره کردیم، توکن bit torrent رمز ارزی با نماد BTT معرفی کرده است. BTT با استاندارد TRC-10 ساخته شده است که در سال ۲۰۱۹ توسط شرکت بیت تورنت و ترون عرضه شده است. مشهوریت این رمز ارز بیشتر به خاطر سرعت فروش در پلتفرم جدید بایننس به نام Binance DEX می باشد. در این پلتفرم توکن های بیت تورنت که ارزش حدود ۷ میلیارد دارند تنها در ۷ دقیقه به فروش رفت.

تیم بیت تورنت برای ایجاد انگیزه برای کاربران، بلاک چین ترون را به این پلتفرم اضافه کرد.با این کار برای کاربرانی که منابع و فایل های خود را در اختیار شبکه قرار می دهند توکن BTT پاداش داده می شود. این پلتفرم امروزه به عنوان گسترده ترین پلتفرم جهان شناخته شده است. بعد از گذشت دو هفته از عرضه این توکن قیمت BTT از ۰.۰۰۰۰۱۲ به ۰.۰۰۱ دلار افزایش پیدا کرد. یعنی بعد از ۱۴ روز خریداران آن سودی حدود ۸۰۰ درصدی کسب کرده اند.

هدف اصلی توکن بیت تورنت ایجاد انگیزه برای کاربران است تا بعد از دانلود فایل، تورنت را حذف نکنند و با اشتراک پهنای باند خود سرعت دانلود کاربران دیگر را افزایش دهند. کاربرانی که این پاداش را دریافت می کنند می توانند برای خرید محتوا و یا تماشای برنامه زنده استفاده کنند.

در حال حاضر هدف اصلی توکن بیت تورنت ایجاد انگیزه برای کاربران است تا زمانی که دانلود یک فایل را به اتمام رساندند، فایل تورنت آن را فورا حذف نکنند و با اشتراک پهنای باند خود سرعت دانلود کاربران دیگر را افزایش دهند. کاربران می‌توانند توکن‌هایی که از این طریق به دست آورده اند را برای خرید محتوا یا خرید حق تماشای برنامه‌های زنده استفاده کنند.

کیف پول های بیت تورنت

اگر به دنبال سرمایه گذاری بزرگ و بلند مدت بر روی bit torrent هستید، کیف پول های سخت افزاری بهترین گزینه برای نگهداری توکن بیت تورنت می باشد. BTT کیف پول های مختص به خود را ندارد، اما برای ذخیره این توکن می توان از کیف پول های سازگار با این ارز دیجیتال استفاده کرد. در ادامه فهرستی از کیف پول های که سایت رسمی ترون پیشنهاد داده قرار گرفته است:

 • ترون لینک (TronLink)
 • آیم توکن (imToken)
 • لجر (Ledger)
 • کیف پول هیوبی (Huobi)
 • تراست والت
 • کوبو والت (Cobo Wallet)
 • بیت‌پای والت (Bitpie Wallet)
 • مث والت (Math Wallet)
 • توکن پاکت (TokenPocket)
 • کلِوِر (Klever)
 • ویژن (Vision)
 • اکسودوس (Exodus)
 • اتمیک والت (Atomic Wallet)

کدام صرافی ها بیت تورنت (BTT) را پشتیبانی می کنند؟

از بزرگ ترین و معروف ترین صرافی های که توکن بیت تورنت با نام BTT را پشتیبانی می کند می توان به صرافی بایننس اشاره کرد. در صرافی بایننس می توانید این رمز ارز را با ارزهای BTC (بیت‌کوین)، BNB (بایننس) و بسیاری از جفت ارزها مبادله کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پلتفرم معاملاتی بیت تورنت می تواید به سایت coinmarketcap.com مراجعه کرده و در قسمت Markets، تمام ارزهای قابل مبادله با BTT را مشاهده کنید.

بیت تورنت

با توجه به اینکه bit torrent در صرافی های ایرانی وجود ندارد، کاربران ایرانی می توانند از طریق خرید رمز ارزی که دارای تراکنش با کارمزد پایین هستند (مانند تتر) آن را به رمز ارز بیت تورنت تبدیل کنند. در ادامه چندین صرافی معتبر و بزرگ را که بیت تورنت را پشتیبانی می کنند معرفی می کنیم.

 • صرافی Huobi Global: از نمونه های برتر صرافی ها می باشد که علاوه بر رمز ارز بیت تورنت ، رمز ارزهای مانند: بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ایاس و… را نیز پشتیبانی می کنند.
 • صرافی HBTC: از دیگر صرافی های برتر که توسط James Ju تاسیس شده است می توان به HBTC اشاره کرد که همزمان میلیون ها معامله در آن قابل اجرا می باشد.
 • صرافی OKEx: از دیگر صرافی های که در حوزه ارزهای دیجیتال بسیار توسعه یافته و به صورت آنلاین می باشد می توان به OKEx اشاره کرد.
 • صرافی Biki: از بهترین صرافی های متمرکز که یک بستر برای معامله بیش از ۱۵۰ ارز دیجیتال و ۲۸۰جفت ارز فراهم کرده است، Biki می باشد.

مزایا و معایب پلتفرم بیت تورنت

مزایا

 • عدم دریافت کارمزد
 • ایجاد انگیزه برای کاربران
 • پایداری در اکوسیستم

معایب

 • برای افزایش سرعت شبکه bit torrent توکن BTT ضمانتی ندارد
 • شک برانگیز بودن گستردگی بازاریابی
 • اخراج تعدادی از کارکنان بعد از خریداری شدن بیت تورنت توسط ترون

نحوه استخراج بیت تورنت

از روش های که می توان توکن bit torrent را به دست آورد، استفاده از نرم افزارBitTorrent Speed می باشد. در این روش شما به عنوان پاداش از شبکه بیت تورنت، توکن BTT کسب می کنید. در ادامه این روش را به صورت کامل وگام به گام بیان خواهیم کرد.

گام اول: وارد سایت webdev.bittorrent.com شوید.

گام دوم: بر روی گزینه Free Download کلیک کنید.

گام سوم: فایل دانلود شده را بر روی سیستم خود نصب کنید.

گام پلتفرم Swarm چیست؟ چهارم: نرم افزار Bittorrent Web اجرا کرده و روی گزینه yes کلیک کنید.

گام پنجم: بر روی گزینه Add tuturial toorent کلیک کردید.

گام ششم: در منوی چپ بر روی گزینه BitTorrent Speed کلیک کنید.

گام هفتم: برای شروع روی گزینه Continue کلیک کنید.

گام هشتم: وارد صفحه BitTorrent Speed می شوید و بر روی Wallet کلیک کنید.

گام نهم: برای ایجاد کیف پول بر روی گزینه Create Wallet کلیک کنید.

گام دهم: برای کیف پول خود یک رمز انتخاب کنید.

گام یازدهم: کیف پول شما ساخته شده حال می توانید به فعالیت در شبکه bit torrent بپردازید و BTT دریافت کنید.

پیش بینی قیمت BTT

با توجه به افزایش تعداد کاربران در این مدت، کارشناسان پیش بینی قیمت مثبتی در سال های آینده برای بیت تورنت در نظر دارند. پیش بینی ها بر این باور است که قیمت این رمز ارز به ۱دلار و یا حتی بیشتر نیز برسد. اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که این افزایش قیمت در جهت مثبت به بازار نیز بستگی دارد. در حال حاضر با مثبت بودن بازار رمز ارزها این پیش بینی تا حدودی قابل درک است. بیت تورنت در حال حاضر توسط بیگ تک رسما معرفی نشده است در منتیجه مشکلاتی همانند هک و دزدی ممکن است روبرو شوند. اما با توجه به همه این گفته ها، بیشتر کارشناسان تا ۵ سال آینده قیمت بیت تورنت را تا ۵ دلار پیش بینی کرده اند.

پلتفرم container سیسکو

بستر یا پلتفرم نرم افزاری سیسکو CCP کارهای تکراری و پیچیده را ساده می کند و به شما اجازه می دهد استقرار نرم افزاری را سریع، ساده و مطمئن انجام دهید.

کانتینرها یا بسته های نرم افزاری چیستند؟

کانتینر یک واحد نرم‌افزاری سبک و قابل اجرا است که کدهای برنامه و متعلقات آن‌ها را به روشی استاندارد بسته‌بندی می‌کند. این بسته‌بندی اجازه می‌دهد کانتینری بدون تأثیر بر عملکرد بین محیط‌های محاسباتی جابجا شود.

پلتفرم‌های کانتینر چگونه کار می‌کنند؟

سیستم عامل‌های کانتینر شامل نرم افزارهایی هستند که برنامه‌ها و خدمات را به برنامه‌های خودگردان مرتبط می‌کنند، قابلیت انتقال را بهبود می‌بخشند و به تیم‌های DevOps اجازه می‌دهند اجزای منفرد را به سرعت و با اطمینان راه‌اندازی، به روز رسانی یا مقیاس‌بندی کنند. مفهوم کانتینرزیشن برای رویکرد معماری ریز سرویس‌ها ضروری است. ارکستراسیون و تنظیم کانتینر، مدیریت چرخه‌های حیات کانتینرها را به‌ویژه در محیط‌های بزرگ پویا به دنبال دارد.

مزایا

 1. منعطف: CCP متن باز بنا نهاده شده است ( Kubernetes , Docker, Contiv, Nginx, etc) و با هر زیرساخت خصوصی، ابر، عمومی و بر هر بستری اجرا می شود.
 2. هوشمند: CCP وظایف تکراری مانند نصب داکر و کوبرنتس، نصب ابزارهای تجزیه و تحلیل، ایجاد کلاسترها، لود بالانسنینگ، تنظیمات سیستم عامل را به صورت خودکار انجام می دهد.
 3. مهندسی قوی: این راه حل به صورت مشترک توسط سیسکو و گوگل کلاد توسعه یافته است
 4. جامع: سریع شروع کنید ، با یک پشته واحد و یکپارچه که به ارکستراسیون کانتینر ، مدیریت ، شبکه ، تعادل بار ، ذخیره سازی ، امنیت و تجزیه و تحلیل و در یک بستر ساده و پلتفرم Swarm چیست؟ آسان برای استفاده پرداخته است.

کوبرنتس(Kubernetes)

محبوبیت ریزسرویس‌ها و برنامه‌های کانتینردار منجر به ظهور ابزارهای ارکستراسیون کانتینر برای مدیریت کانتینر در محیط‌های تولید شد. کوبرنتس، یک پروژه اوپن سورس است که توسط گوگل معرفی شده است، با تعادل بار، مقیاس گذاری خودکار، راه اندازی مجدد، استقرار تعداد مشخصی از موارد و استقرارها بدون توقف، به حفظ ثبات کمک می‌کند.

داکر(Docker)

داکر پیشگام فناوری کانتینرهای مدرن بوده و یک گزینه محبوب برای مدیریت کانتینر است. تصاویر کانتینر داکر شامل کد، زمان اجرا، کتابخانه‌های سیستم، ابزارهای سیستم و تنظیمات است و می‌تواند در بسیاری از سیستم عامل‌ها از جمله ویندوز، لینوکس، مرکز داده، ابر، بدون سرور و موارد دیگر اجرا شود. داکر هنوز Swarm را ارائه می‌دهد، ابزار ارکستراسیون کانتینر خود.

پلتفرم ارکستراسیون و تنظیم کانتینر چیست؟

سیستم عامل‌های زیر به شخص دیگری امکان می‌دهند کوبرنتس را برای شما مدیریت کند.

پلتفرمهایی که اجازه تنظیم و مدیریت کوبرنتیس را می دهند

Amazon Elastic Container Service

Amazon EKS مدیریت، مقیاس‌گذاری و امنیت گروه کوبرنتس شما را خلاصه می‌کند تا بتوانید روی برنامه‌ها و خرده سرویس‌های خود تمرکز کنید.

Azure Kubernetes Service

AKS راه‌حل مدیریت کوبرنتس آزور است. AKS به شما امکان می‌دهد گروه‌های خود را با Active Directory Azure ایمن کنید و برنامه‌ها را در سراسر مرکز ارائه داده‌های Azure در سراسر جهان مستقر کنید.

Google Cloud Kubernetes Engine

گوگل در تولید کانتینرهای مبتنی بر کوبرنتس تجربه زیادی دارد. Kubernetes Engine در شبکه گوگل کار می‌کند و در تنظیمات با قابلیت دسترسی بالا از چک‌های معمول سلامتی استفاده می‌کند. همچنین دارای قابلیت مقیاس‌گذاری خودکار برای پاسخگویی به تقاضای برنامه‌های شما است.

Containers versus virtual machines

یک رویکرد چابک برای مجازی‌سازی، کانتینرها به تیم‌ها اجازه می‌دهند ماشین‌های شبیه‌سازی شده و سیستم عامل‌ها را روی یک رایانه اجرا کنند. Hypervisorها که لایه‌های نرم افزاری هستند، آن‌ها را جدا نگه می‌دارند. کانتینرهای کد بسته، وابستگی‌ها و سیستم عامل‎‌ها را در یک نرم افزار کوچک، نیازی به ماشین مجازی از بین می‌برند.

پلتفرم Swarm چیست؟

رفع فیلتر پینترس

دسترسی به تلگرام از حدود دو هفته پیش مسدود شده بود حالا ساعاتی است در اختیار کاربران قرار گرفته است. با این حال، بر اساس برخی مشاهدات میدانی به نظر می‌رسد که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برخی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که در گذشته فیلتر شده بودند را دوباره در اختیار کاربران ایرانی قرار داده است.

چند روز پس از فیلترینگ تلگرام، اولین پیام‌رسانی که پس از چهار سال رفع فیلتر شد، «وی‌چت» بود که یک پلتفرم چینی و ضعیف از نظر امنیتی است. در حال حاضر این پیام‌رسان بدون مشکل در دسترس کاربران اینترنت در ایران قرار دارد هرچند که نسخه تحت وب آن به درستی اجرا نمی‌شود.

اما در روزهای گذشته، چندین اپلیکیشن و سرویس دیگر نیز رفع فیلتر شده‌اند. برای مثال اپلیکیشن مکان نمایی Swarm و سرویس Foursquare که در آبان ماه به دلیلی نامشخص فیلتر شده بودند اکنون دوباره در دسترس قرار گرفته‌اند. در حال حاضر، می‌توان از اپلیکیشن این دو سرویس روی موبایل بهره گرفت. با کمک این سرویس‌ها، می‌توان مکان‌های جدید را بر حسب علاقه در نزدیکی خود یافت.

پلتفرم بعدی که اخیراً رفع فیلتر شده، پینترست است. این پلتفرم یک شبکه اجتماعی برای اشتراک‌گذاری تصاویر است. در پینترست، بر خلاف اینستاگرام شما موضوعات مورد علاقه خود را دنبال می‌کنید. با این حال فیلترینگ پینترست در ایران سابقه‌ای طولانی دارد اما در حال حاضر، این شبکه اجتماعی بدون مشکل در نسخه وب و اپلیکیشن اجرا می‌شود.

ساوندکلاود، پلتفرم به اشتراک گذاری صوت نیز اخیراً رفع فیلتر شده است و کاربران ایرانی قادر به استفاده از این سرویس آلمانی هستند.

مدیوم

وب‌سایت مدیوم که به عنوان یک پلتفرم نشر آنلاین شناخته می‌شود نیز پس از مدت‌ها رفع فیلتر شده است. این سرویس حالتی وبلاگ‌گونه دارد که کاربران را دعوت به روزنامه‌نگاری اجتماعی می‌کند و می‌توان نوشته‌هایی از مدیران شرکت‌های بزرگ مانند گوگل یا کاربران عادی را در آن مطالعه کرد.

از سوی دیگر وب‌سایت کورا (Quora) به عنوان یک پلتفرم آنلاین پرسش و پاسخ، در کنار وب‌سایت ردیت (reddit) که یک پایگاه برای جمع‌آوری اخبار به صورت اجتماعی است نیز به تازگی رفع فیلتر شده‌اند.

سرویس‌های فوق که در روزهای اخیر رفع فیلتر شده‌اند، به دلیل مسدود بودن در گذشته به شکل فراگیر در ایران مورد استقبال قرار نگرفته بودند. با این حال رفع فیلتر از این سرویس‌ها را می‌توان یک گام مثبت به حساب آورد. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در ابتدای فعالیت خود در این سمت نیز از تلاش خود برای رفع فیلتر توییتر گفته بود و باید دید در ادامه‌ی این سرویس‌ها، توییتر نیز رفع فیلتر خواهد شد یا خیر.

معرفی ارز دیجیتال بیت تورنت (BTT) + قابلیت های جذاب این پلتفرم

بعد از داغ شدن بحث وب ۳ و پروژه های مرتبط با آن، یکی از پلتفرم هایی که بسیار محبوب شد بیت تورنت بود. در سال ۲۰۰۱ شخصی به نام برام کوهن، پلتفری به نام بیت تورنت را به وجود آورد. BTT ارز دیجیتال این پلتفرم است که برای انگیزه پولی به وجود آمده است که ماهانه ۲۵۰ میلیون کاربر در آن عضو می شوند و در حال حاضر ۲ میلیارد نفر در سطح دنیا از این شبکه استفاده می کنند. برای استفاده از پلتفرم بیت تورنت، به نرم افزار مخصوص آن نیاز دارید که از مهم ترین این نرم افزارها می توانید به یوتورنت (uTorrent) اشاره کرد. امروزه بیشتر افرادی که در سطح اینترنت فیلم و موسیقی و چیزهای دیگر آپلود می کنند، از پلتفرم بیت تورنت استفاده می کنند.

نحوه عملکرد بیت تورنت

نحوه عملکرد bit torrent به این صورت است که فایل های میزبان که با seed شناخته می شود، به عنوان تورنت (torrent) معرفی می شوند. در حالت میزبانی، تورنت ها به چند بخش تقسیم می شوند تا به صورت موثرتر دانلود شوند. زمانی که از بیت تورنت فایلی را دانلود می کنید، بخش های از این فایل را از چندین seed دریافت می کنید. در انتهای کار می پلتفرم Swarm چیست؟ توانید برای کمک به شبکه خود را به یک seed تبدیل کنید. در صورت انتخاب نکردن این گزینه شما تبدیل به leech می شوید. به شبکه همه دانلود کنندگان و آپلود کنندگان، swarm نامیده می شود. عملکرد بیت تورنت این امکان را ایجاد می کند که فایل های بزرگ را به صورت ارزان آپلود و دانلود کرده و باعث کاهش تراکم اینترنت شما می شود.

معرفی توکن بیت تورنت با نام BTT

همانطور که اشاره کردیم، توکن bit torrent رمز ارزی با نماد BTT معرفی کرده است. BTT با استاندارد TRC-10 ساخته شده است که در سال ۲۰۱۹ توسط شرکت بیت تورنت و ترون عرضه شده است. مشهوریت این رمز ارز بیشتر به خاطر سرعت فروش در پلتفرم جدید بایننس به نام Binance DEX می باشد. در این پلتفرم توکن های بیت تورنت که ارزش حدود ۷ میلیارد دارند تنها در ۷ دقیقه به فروش رفت.

تیم بیت تورنت برای ایجاد انگیزه برای کاربران، بلاک چین ترون را به این پلتفرم اضافه کرد.با این کار برای کاربرانی که منابع و فایل های خود را در اختیار شبکه قرار می دهند توکن BTT پاداش داده می شود. این پلتفرم امروزه به عنوان گسترده ترین پلتفرم جهان شناخته شده است. بعد از گذشت دو هفته از عرضه این توکن قیمت BTT از ۰.۰۰۰۰۱۲ به ۰.۰۰۱ دلار افزایش پیدا کرد. یعنی بعد از ۱۴ روز خریداران آن سودی حدود ۸۰۰ درصدی کسب کرده اند.

هدف اصلی توکن بیت تورنت ایجاد انگیزه برای کاربران است تا بعد از دانلود فایل، تورنت را حذف نکنند و با اشتراک پهنای باند خود سرعت دانلود کاربران دیگر را افزایش دهند. کاربرانی که این پاداش را دریافت می کنند می توانند برای خرید محتوا و یا تماشای برنامه زنده استفاده کنند.

در حال حاضر هدف اصلی توکن بیت تورنت ایجاد انگیزه برای کاربران است تا زمانی که دانلود یک فایل را به اتمام رساندند، فایل تورنت آن را فورا حذف نکنند و با اشتراک پهنای باند خود سرعت دانلود کاربران دیگر را افزایش دهند. کاربران می‌توانند توکن‌هایی که از این طریق به دست آورده اند را برای خرید محتوا یا خرید حق تماشای برنامه‌های زنده استفاده کنند.

کیف پول های بیت تورنت

اگر به دنبال سرمایه گذاری بزرگ و بلند مدت بر روی bit torrent هستید، کیف پول های سخت افزاری بهترین گزینه برای نگهداری توکن بیت تورنت می باشد. BTT کیف پول های مختص به خود را ندارد، اما برای ذخیره این توکن می توان از کیف پول های سازگار با این ارز دیجیتال استفاده کرد. در ادامه فهرستی از کیف پول های که سایت رسمی ترون پیشنهاد داده قرار گرفته است:

 • ترون لینک (TronLink)
 • آیم توکن (imToken)
 • لجر (Ledger)
 • کیف پول هیوبی (Huobi)
 • تراست والت
 • کوبو والت (Cobo Wallet)
 • بیت‌پای والت (Bitpie Wallet)
 • مث والت (Math Wallet)
 • توکن پاکت (TokenPocket)
 • کلِوِر (Klever)
 • ویژن (Vision)
 • اکسودوس (Exodus)
 • اتمیک والت (Atomic Wallet)

کدام صرافی ها بیت تورنت (BTT) را پشتیبانی می کنند؟

از بزرگ ترین و معروف ترین صرافی های که توکن بیت تورنت با نام BTT را پشتیبانی می کند می توان به صرافی بایننس اشاره کرد. در صرافی بایننس می توانید این رمز ارز را با ارزهای BTC (بیت‌کوین)، BNB (بایننس) و بسیاری از جفت ارزها مبادله کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پلتفرم معاملاتی بیت تورنت می تواید به سایت coinmarketcap.com مراجعه کرده و در قسمت Markets، تمام ارزهای قابل مبادله با BTT را مشاهده کنید.

بیت تورنت

با توجه به اینکه bit torrent در صرافی های ایرانی وجود ندارد، کاربران ایرانی می توانند از طریق خرید رمز ارزی که دارای تراکنش با کارمزد پایین هستند (مانند تتر) آن را به رمز ارز بیت تورنت تبدیل کنند. در ادامه چندین صرافی معتبر و بزرگ را که بیت تورنت را پشتیبانی می کنند معرفی می کنیم.

 • صرافی Huobi Global: از نمونه های برتر صرافی ها می باشد که علاوه بر رمز ارز بیت تورنت ، رمز ارزهای مانند: بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ایاس و… را نیز پشتیبانی می کنند.
 • صرافی HBTC: از دیگر صرافی های برتر که توسط James Ju تاسیس شده است می توان به HBTC اشاره کرد که همزمان میلیون ها معامله در آن قابل اجرا می باشد.
 • صرافی OKEx: از دیگر صرافی های که در حوزه ارزهای دیجیتال بسیار توسعه یافته و به صورت آنلاین می باشد می توان به OKEx اشاره کرد.
 • صرافی Biki: از بهترین صرافی های متمرکز که یک بستر برای معامله بیش از ۱۵۰ ارز دیجیتال و ۲۸۰جفت ارز فراهم کرده است، Biki می باشد.

مزایا و معایب پلتفرم بیت تورنت

مزایا

 • عدم دریافت کارمزد
 • ایجاد انگیزه برای کاربران
 • پایداری در اکوسیستم

معایب

 • برای افزایش سرعت شبکه bit torrent توکن BTT ضمانتی ندارد
 • شک برانگیز بودن گستردگی بازاریابی
 • اخراج تعدادی از کارکنان بعد از خریداری شدن بیت تورنت توسط ترون

نحوه استخراج بیت تورنت

از روش های که می توان توکن bit torrent را به دست پلتفرم Swarm چیست؟ پلتفرم Swarm چیست؟ آورد، استفاده از نرم افزارBitTorrent Speed می باشد. در این روش شما به عنوان پاداش از شبکه بیت تورنت، توکن BTT کسب می کنید. در ادامه این روش را به صورت کامل وگام به گام بیان خواهیم کرد.

گام اول: وارد سایت webdev.bittorrent.com شوید.

گام دوم: بر روی گزینه Free Download کلیک کنید.

گام سوم: فایل دانلود شده را بر روی سیستم خود نصب کنید.

گام چهارم: نرم افزار Bittorrent Web اجرا کرده و روی گزینه yes کلیک کنید.

گام پنجم: بر روی گزینه Add tuturial toorent کلیک کردید.

گام ششم: در منوی چپ بر روی گزینه BitTorrent Speed کلیک کنید.

گام هفتم: برای شروع روی گزینه Continue کلیک کنید.

گام هشتم: وارد صفحه BitTorrent Speed می شوید و بر روی Wallet کلیک کنید.

گام نهم: برای ایجاد کیف پول بر روی گزینه Create Wallet کلیک کنید.

گام دهم: برای کیف پول خود یک رمز انتخاب کنید.

گام یازدهم: کیف پول شما ساخته شده حال می توانید به فعالیت در شبکه bit torrent بپردازید و BTT دریافت کنید.

پیش بینی قیمت BTT

با توجه به افزایش تعداد کاربران در این مدت، کارشناسان پیش بینی قیمت مثبتی در سال های آینده برای بیت تورنت در نظر دارند. پیش بینی ها بر این باور است که قیمت این رمز ارز به ۱دلار و یا حتی بیشتر نیز برسد. اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که این افزایش قیمت در جهت مثبت به بازار نیز بستگی دارد. در حال حاضر با مثبت بودن بازار رمز ارزها این پیش بینی تا حدودی قابل درک است. بیت تورنت در حال حاضر توسط بیگ تک رسما معرفی نشده است در منتیجه مشکلاتی همانند هک و دزدی ممکن است روبرو شوند. اما با توجه به همه این گفته ها، بیشتر کارشناسان تا ۵ سال آینده قیمت بیت تورنت را تا ۵ دلار پیش بینی کرده اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.